Påbud om munnbind for yrkessjåfører fra midnatt natt til tirsdag 23. februar

Nyhet, HMS, Arbeidsrett

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten

Regjeringen har i dag varslet nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Det innføres krav om at yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test ved grensen og krav om karantene i arbeidstiden pålegges å bruke munnbind i alle situasjoner der de er ute av bilen på steder der det er andre mennesker.

  • Yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test, jf. covid-19-forskriften § 4 d andre ledd bokstav e
  • Karantene i arbeidstiden, jf § 6b femte ledd

Ny § 6b sjette ledd vil heretter lyde:
"Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting. Yrkessjåfører i langtransport skal bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker."

Påbudet gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar.

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: