NHO Logistikk & Transport

Innhold

Er du medlem og har arbeidsgiverspørsmål om korona? Ta kontakt via chat på Arbinn.no eller ring 2308 8440

 1. Nyhet korona

  Lav risiko for konkurs

  Kun 2% av NHO LTs medlemsbedrifter har i denne runden av NHOs medlemsundersøkelse i forbindelse med Covid-19, oppgitt at det er en reell risiko for konkurs. Dette er allikevel 2% for mange.

 2. Nyhet, Tall og fakta korona

  Pila går i riktig retning for NHO LTs medlemsbedrifter

  NHO har i disse dager gjennomført den 9. korona-relaterte medlemsundersøkelsen. Vi ser at bedriftene tilknyttet NHO LT fortsatt oppgir at de opplever lav etterspørsel og likviditetsproblemer, men tallene går i riktig retning.

 3. Nyhet korona

  Høyere etterspørsel og færre kanselleringer

  Dette er trenden for NHO LTs medlemmer, om vi skal tro svarene de har gitt i NHOs 8. medlemsundersøkelse siden korona-epidemien stengte ned Norge.

 4. Nyhet korona

  På vei mot "den nye normalen"

  - Arbeidsintensiv og utfordrende, med krav til raske tilpasninger og samarbeid på nye måter. Slik oppsummerer adm.direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, perioden fra 12. mars og frem til i dag.

 5. Nyhet korona

  Fremdeles usikkerhet med tanke på bemanningsbehovet fremover

  Etter et lite opphold forrige uke gjennomførte NHO en ny medlemsundersøkelse denne uken. Tallene for vår bransje er forholdsvis uendret, med noen unntak.

 6. Nyhet korona

  FIATA om Covid-19

  Transport- og logistikknæringen må levere også i utfordrende tider. Som en hjelp til sine medlemmer har FIATA opprettet en informasjonsplattform om Covid-19

 7. Nyhet, HMS korona

  Tilbake på kontoret - hva da?

  NHOs arbeidsgiverportal, Arbinn.no, oppdateres stadig med nyttig informasjon og gode verktøy. Nå er det publisert en veileder for gjenåpning av kontorarbeidsplassen, i de tilfeller hvor det er helt nødvendig.

 8. Nyhet korona

  Unntak fra kjøre- og hviletid forlenget

  Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid er forlenget for godstransporten. Unntaket er mindre omfattende enn det gjeldende har vært.

 9. Nyhet korona

  Dagpenger under delvis permittering:

  Et spørsmål som flere ganger har blitt stilt til NHO LT, er om lønnsgarantiperioden med full lønn i 20 dager blir forlenget ved delvis permittering.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima, Rammebetingelser korona

  Gjennomslag: flere tiltak rettet mot gods på bane

  Gjennomslag for NHO Logistikk og Transport: Regjeringen innfører flere tiltak rettet mot gods på bane.

 11. Nyhet, Toll korona

  Nye retningslinjer i EUs tollprosesser grunnet Korona

  EU kommisjonen har nettopp oppdatert retningslinjene om tollprosedyrer. Det gis forskjellige mulige løsninger og primært ønskes det prosesser som er elektriske.

 12. Nyhet korona

  Halvparten har permittert

  Halvparten av medlemsbedriftene tilhørende NHO Logistikk og Transport som har svart på denne ukas undersøkelse, oppgir at de har gjennomført permitteringer som følge av korona-viruset. Dette er en økning på 10 % fra forrige uke.

 13. Nyhet, Medlemsskap og fordeler, Næringspolitikk, Rammebetingelser, Toll korona

  Hvilke krisetiltak berører transport- og logistikkbedrifter?

  Lurer du på hvilke krisetiltak og ordninger som kan være til hjelp for din bedrift? Og hvordan går man egentlig fram for å benytte de ulike ordningene? Her finner du en oversikt over de viktigste tiltakene for transportnæringen. Vi i NHO LT jobber med å få på plass enda flere tiltak, denne siden vil oppdateres fortløpende.

 14. Nyhet korona

  Tjenestepensjon - premieinnbetaling under permittering

  NHO LT har fått et innspill fra flere bedrifter som ber oss om å ta opp muligheten for at Staten kan dekke pensjonsinnbetalinger til OTP for arbeidstakere som er permitterte.

 15. Nyhet korona

  Årsmøtet i Drammen avlyses

  Som følge av korona-viruset avlyser NHO Logistikk og Transport vårens fysiske møteplasser, herunder også det planlagte årsmøtet i Drammen

 16. Nyhet korona

  Diverse spørsmål om elektroniske dokumenter

  Hvordan stiller myndighetene seg til elektroniske dokumenter i disse dager, hvor det kan være utfordrende å få tak originale dokumenter grunnet redusert bemanning og hjemmekontor.

 17. Nyhet korona

  Flere permittert og flere i vente

  NHOs fjerde medlemsundersøkelse etter at korona-krisen ble endel av vår hverdag viser, ikke uventet, en negativ trend også for NHO LTs medlemmer.

 18. Nyhet korona

  Nye digitale skjema fra NAV

  NAV i dag har lagt ut et nytt digitalt skjema for varsling til NAV ved permittering og masseoppsigelser

 19. Nyhet korona

  Koordinering av redusert tilbud på riks - og fylkesvegfergene

  Gjennomslag for NHO LT når Samferdselsdepartementet  i brevsform i dag formaliserer oppdraget og ber Statens Vegvesen ta den koordinerende rollen.

 20. Nyhet korona

  Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

  NHO har laget en mal for egenerklæring til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon som trenger unntak fra karanteneplikten eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.

 21. Nyhet korona

  Konkurransereglene under koronakrisen

  Konkurransetilsynet slutter seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) i dag (23. mars). (kilde: konkurransetilsynet)

 22. Nyhet korona

  Lavere etterspørsel og permitteringer

  Hele 35 % av medlemsbedriftene i NHO LT svarer at de har gjennomført permitteringer som følge av korona. For en uke siden svarte 14 % ja på samme spørsmål.

 23. Nyhet korona

  Smitteverntiltak ved transport: tilgjengelig på norsk, engelsk, tysk og polsk

  Flere organisasjoner har nå gått sammen i kampen mot koronaviruset, og utarbeidet forslag til rutine til bruk for personell som har befatning med godstransport. Anbefalingene finnes nå i utskriftsvennlig utgave på norsk, tysk, engelsk og polsk.

 24. Nyhet korona

  Angående fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner

  Både Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) (16. mars 2020) og NHO Logistikk og Transport (13. mars 2020) har i henvendelse til Forsvarsdepartementet bedt om fritak for militærtjeneste i forbindelse med koronakrisen for personell innenfor de virksomhetene som NSR og NHO Logistikk representerer.

 25. Nyhet korona

  Smitteverntiltak i arbeidslivet: Hvordan risikovurdere arbeidsplassen

  For å hindre potensiell smitte, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

 26. Nyhet korona

  Force Majeure - presisering

  Ettersom det har kommet mange protester på hvordan medlemmene påberoper seg Force Majeure vil vi presisere følgende.

 27. Nyhet korona

  Fri eksport av medisinsk utstyr

  Etter intenst arbeid fra UD, vedtok EU kl 22, 19.3.20, å unnta Norge og flere andre land fra eksportrestriksjonene knyttet til medisinsk utstyr. Svensk tull har nå gitt beskjed til alle grensestasjonene om at eksporten skal gå som normalt.

 28. Nyhet korona

  Toll har sendt oss en melding om hvordan unntaket for 10 dagers-regelen er å forstå

  Av meldingen vi har mottatt fra tolletaten fremkommer bakgrunn for og føringer for midlertidig forskrift om direktekjøring.

 29. Nyhet korona

  Ny midlertidig tollforskrift om unntak ved direkte kjøring av varer

  Som følge av utbruddet av korona er det i dag vedtatt en midlertidig tollforskrift. Ny forskrift gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager.

 30. Nyhet korona

  Transportbransjen får midlertidig unntak fra konkurranseloven

  Regjeringen har nå i prinsippet opphevet forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Dette betyr at man kan samarbeide om kontrakter.Samtidig som det nå er tillatt å hjelpe hverandre, er det også slik at hjelpen må være strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket.

 31. Nyhet korona

  Sjaføropplæring

  Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse - ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

 32. Nyhet korona

  Vedrørende frist for permittering i Hovedavtalen - 14 dager eller 2 dager

  NHO opplever for tiden at det er mange henvendelser knyttet til mulig bruk av 2 dagers fristen i Hovedavtalen ved permittering i disse dager, og vi får spredte tilbakemeldinger om at det hevdes lokalt at det ikke er grunnlag for å bruke 2 dagers fristen. (artikkel oppdatert 19.3)

 33. Nyhet, Toll korona

  Vurderer lettelser

  Utfordringene knyttet til koronaviruset er mange. Tolletaten vurderer nå om det kan gis lettelser.

 34. Nyhet korona

  Nytt om karantene og unntak for varetransport

  15. mars ble det vedtatt en endring i forskrift for karantenereglene, endringen presiserer unntakene som gjelder for varetransporten. Etter innspill fra NHO LT skal nå ikke lenger utenlandske sjåfører som pendler mellom Norge og sitt hjemland settes i karantene når de kommer til Norge for å jobbe.

 35. Nyhet korona

  Regjeringens krisetiltak er en god start

  Regjeringen presenterte i dag første fase av strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Dette er en god start, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 36. Nyhet korona

  Unntaksbestemmelser for arbeidstid som følge av korona-viruset

  Den ekstraordinære situasjon som nå har oppstått som følge av Korona-viruset gjør at det kan være nødvendig å utføre arbeid ut over de grenser som følger av arbeidsmiljøloven og forskrift for arbeidstid for sjåfører.

 37. Nyhet korona

  Korona: force majeure

  Korona-viruset medfører at vi nå er over i en force majeure-situasjon for transport- og logistikkbransjen.

 38. Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser korona

  Behov for tiltak fra myndighetene

  Transport- og logistikknæringen stiller nå strenge krav til Regjeringen for å hindre krisetilstander. Koronaviruset er en trussel for både nasjonal og internasjonal transport.

 39. Nyhet, HMS, Arbeidsrett korona

  Koronavirus og arbeidsgiverspørsmål

  Mange spørsmål melder seg hos bedrifter som følge av koronaviruset; permitteringer, sykelønn, tjenestereise.

 40. Nyhet, HMS, Arbeidsrett, Transportrett, Regioner korona

  Viktige forhold og krav

  Bransjen har mange forhold og krav som må oppfylles, innenfor ulike deler av virket. Det er viktig å være oppdatert, da feil kan koste dyrt.

Kontakt oss

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: