Er du medlem og har arbeidsgiverspørsmål om korona? Ta kontakt via chat på Arbinn.no eller ring 2308 8440

 1. Markant økning i omsetning

  51 % av NHO LTs medlemmer oppgir økt omsetning i juli sett opp mot juni. Generelt er situasjonen stadig mer oppløftende også for NHOs medlemsbedrifter sett under ett.

 2. Ingen konkursfrykt

  Det går mot bedre tider for bedriftene, også for NHO LTs medlemmer. I juni-undersøkelsen peker alle piler i riktig retning og frykten for konkurs er lik null.

 3. Nytt om karantene og unntak for varetransport

  15. mars ble det vedtatt en endring i forskrift for karantenereglene, endringen presiserer unntakene som gjelder for varetransporten. Etter innspill fra NHO LT skal nå ikke lenger utenlandske sjåfører som pendler mellom Norge og sitt hjemland settes i karantene når de kommer til Norge for å jobbe.

 4. Strengere praksis av innreiseforskriften § 3d

  Det er ikke anledning til å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter. Det er kun unntak for oppdrag som gjennomfører transport, det vil si et konkret, avgrenset transportoppdrag. Krav til dokumentasjon fra arbeidsgiver strammes med dette også inn.

 5. Smittestopp

  Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI), som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Den er helt frivillig å bruke, og tar vare på ditt personvern.

 6. Strengere innreiseregler

  Regjeringen strammer nå ytterligere inn på innreiserestriksjonene. Innstrammingene vil også berøre vår bransje. Kravene til dokumentasjon fra arbeidsgiver øker når det gjelder utenlandske arbeidstakere som skal jobbe i Norge som sjåfører eller på terminal.

 7. Smittevern må være på plass

  Vi har tidligere informert om at arbeidstilsynet intensiverer sin tilsynsfrekvens, og da med et spesielt fokus på bedrifters tilrettelegging og risikovurdering av smittevern. Vi ønsker nok en gang å påminne våre medlemmer om viktigheten av å overholde smittevernreglene ved egen virksomhet.

 8. Manglende risikovurdering

  Arbeidstilsynet har i 2 måneder ført tilsyn med hvordan næringslivet overholder koronaforskriften. I ett av tre tilsyn avdekkes mangler og brudd på smittevernreglene.

 9. En av fire har permittert

  Nytt år, ny undersøkelse. Til tross for at resultatene fra årets første undersøkelse vitner om at situasjonen for vår bransje i all hovedsak går i forsiktig positiv retning, oppgir 26 % at bedriften pr. i dag har ansatte permittert.

 10. Smittevernkontroll i alle tilsyn

  Vi har tidligere understreket viktigheten av å følge opp smittevernreglene for å unngå skarpere tiltak fra myndighetenes side. Nå vil imidlertid smittevernkontroll være en del av alle Arbeidstilsynets tilsyn fremover.

 11. - Vi har bedt om en klargjøring av regelverket

  Oppdatering 8.11.20, kl. 19:00: Etter løpende dialog med departementet gjennom helgen har vi nå fått bekreftet at nødvendige unntak for å videreføre godstransporten som før, er sikret. Godstransporten vil altså i all hovedsak kunne fortsette som tidligere også etter midnatt. De endelige forskrifter og veiledninger er under utarbeidelse, og vi vil sende ut fullstendig informasjon så snart dette foreligger.

 12. Skjerpede karatene- og testrutiner

  Flere av våre medlemmer tar kontakt angående nye regler for arbeidsreiser varslet på regjeringens pressekonferansen mandag. Vi har stor forståelse for at regelverket oppleves vanskelig tilgjengelig, og at det rår tvil om hva som gjelder og hvordan dette skal praktiseres.

 13. Nye karanteneregler for arbeidsreiser

  Regjeringen varslet nye regler for arbeidsreiser på gårsdagens pressekonferanse. De nye reglene vil gjelde fra midnatt 31.oktober. Den nye forskriftsteksten vedrørende arbeidsreiser er ennå ikke klar. De øvrige nye reglene som ble varslet gjelder fra midnatt 28. oktober og er nå tatt inn i covid-19 forskriften.

 14. Lav risiko for konkurs

  Kun 2% av NHO LTs medlemsbedrifter har i denne runden av NHOs medlemsundersøkelse i forbindelse med Covid-19, oppgitt at det er en reell risiko for konkurs. Dette er allikevel 2% for mange.

 15. På vei mot "den nye normalen"

  - Arbeidsintensiv og utfordrende, med krav til raske tilpasninger og samarbeid på nye måter. Slik oppsummerer adm.direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, perioden fra 12. mars og frem til i dag.

 16. FIATA om Covid-19

  Transport- og logistikknæringen må levere også i utfordrende tider. Som en hjelp til sine medlemmer har FIATA opprettet en informasjonsplattform om Covid-19

 17. Tilbake på kontoret - hva da?

  NHOs arbeidsgiverportal, Arbinn.no, oppdateres stadig med nyttig informasjon og gode verktøy. Nå er det publisert en veileder for gjenåpning av kontorarbeidsplassen, i de tilfeller hvor det er helt nødvendig.

 18. Halvparten har permittert

  Halvparten av medlemsbedriftene tilhørende NHO Logistikk og Transport som har svart på denne ukas undersøkelse, oppgir at de har gjennomført permitteringer som følge av korona-viruset. Dette er en økning på 10 % fra forrige uke.

Kontakt oss

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: