NHO Logistikk & Transport

Innhold

Sykefraværsstatistikken for 2020 er klar

Nyhet, Tall og fakta, HMS

Publisert

Det legemeldte sykefraværet for hele NHO-området for 2020 ble på 4,8 prosentpoeng. Tilsvarende tall for transporttjenester og lagring var 5,8.

I 2019 lå snittet for transport-tjenester og lagring på 5,3. Dette gir en økning på 9,8 fra 2019 til 2020.

Ser man på 4. kv. 2019 mot 4. kv. 2020 for transport-tjenester og lagring er det imidlertid en endring på - 2,8, fra 5,7 i 2019 til 5,6 i 2020.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: