Årets tariffoppgjør og regulerte lønnssatser

Publisert

Lønnsoppgjøret i 2022 var et hovedoppgjør, hvor landsforeninger og fagforbund forhandler om revisjon av de enkelte tariffavtaler for en ny to-årsperiode. Den krevende økonomiske situasjonen med stor usikkerhet, ble gjenspeilet i NHOs forhandlingsfullmakt.

Partene i frontfaget ble enige om en økonomisk ramme på 3,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsveksten. Denne rammen fra frontfaget skal skulle de etterfølgende oppgjør forholde seg til.

For de største forhandlingsområdene samlet har Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjøret (TBU) beregnet årslønnsveksten fra 2020 til 2021 til 3,4 prosent. Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 er beregnet til 2 ¾ prosent for industriarbeidere og til 3 ¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

For arbeidere i transportsektoren i NHO er årslønnsveksten beregnet til 2,5 prosent fra 2020 til 2021, mot 2,7 prosent fra 2019 til 2020. Transportbedrifter (arbeidere) i NHO omfatter blant annet rutebilsektoren, spedisjonsfirmaer, innenriks sjøfart, godstransport, avisbudavtalen og i noe mindre grad grossistbedrifter og oljeselskaper mv. Noen områder i bransjen, for eksempel innenriks sjøfart og spedisjonsfirmaer, har lokal forhandlingsrett. Bussbransjen utgjør i underkant av 50 prosent av transportbedriftene og har ikke lokal forhandlingsrett.

Gjennomsnittlig lønnsvekst for alle funksjonærgrupper i NHO er beregnet til 2,8 prosent fra 2020 til 2021, mot 2,3 prosent året før. Tallene ovenfor inkluderer både faglige, vitenskapelige, tekniske og andre funksjonærstillinger inklusive lederstillinger. Lønn for administrerende direktører er også med og en stor andel kontorstillinger på alle nivå.

Beregningsutvalget anslår at konsumprisindeksen (KPI) som årsgjennomsnitt vil øke med 3,3 prosent i 2022. Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, kronekursen og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.

Fra 2020 til 2021 økte KPI med 3,5 prosent. I Beregningsutvalgets NOU for inntektsoppgjørene 2021 var veksten i KPI anslått til 2,8 prosent. Det var særlig høye energipriser som medvirket til at veksten i KPI ble høyere enn anslått.

Kilde: TBU

 

NHO LTs TARIFFINFORMASJON - rundskriv med orientering om tariffoppgjør og regulerte lønnssatser (PDF)
(REGULERING AV MINSTELØNNSSATSER FRA 1. FEBRUAR 2022, LØNNSTILLEGG FRA 1. APRIL 2022, FUNKSJONÆRER, LOKALE FORHANDLINGER 2022 + VEDLEGG)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: