Budskap fra Bane NOR vedrørende terminalmodell

Publisert

Foto: unsplash.com

Banenor ser på nytt på terminalmodell i lys av GreenCargos varslede exit og har i dag kommet med uttalelse om saken.

Etterspørselen av gods på bane er rekordhøy. I 2021 var det en oppgang på hele 12 % og det er potensiale for vekst opp mot 30 prosent. I dag er det flere operatører på godsterminalene, og det betyr dårlig utnyttelse av sporene som hindrer økt vekst.

Det har vært samtaler med godsoperatørene over et par år for å finne ut hvordan vi kan få bedre sikkerhet og økt kapasitet med flere operatører, uten at det har ført til den ønskede forbedringen. Som en konsekvens har vi i Bane NOR sett på å overta driften i egenregi. Vår opplevelse er at dette ikke er ønsket av dagens godsoperatører.

Nå har GreenCargo annonsert at de trekker seg fra det norske markedet. Det gjør at veksten ikke kommer så fort som antatt. Dette er en endring i markedet som Bane NOR må vurdere konsekvensene av. Derfor ønsker vi en dialog med operatørene og speditørene for å se om vi kan forbedre dagens modell og få mer kapasitet. Dette kan blant annet bety endringer i tilgangsavtalen for godsterminalene.

Dersom det ikke lar seg gjøre å øke kapasiteten og få bedre sikkerhet i samarbeid med operatørene med dagens modell, er alternativet den terminalmodellen som er i bruk i havner og på godstogterminaler i resten av Europa med en operatør på hver terminal.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: