Enighet i forhandlingene for transportselskapene

Nyhet, Tariff

Publisert

Fra høyre: Are Kjensli (NHO LT), Geir Mo (NLF), Marianne Grimsmo (Bring), Sverre Birkeland (NLF), Atle Sølberg (Hob Gods).

10 og 11 mai ble det forhandlet om revisjon av overenskomstene for transportselskaper, det vil si tariffavtalene for gods / sjåfører mellom NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileier-Forbund på arbeidsgiversiden, og med Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet på arbeidstakersiden.

11. mai, kl. 19 kom det til enighet i forhandlingene som fant sted i Næringslivets Hus i Middelthunsgate i Oslo.

NHO Logistikk og Transport er spesielt fornøyd med at partene kom til enighet i forhandlinger. Alle parter hadde en positiv og løsningsorientert tilnærming. Dette er et tariffområde som normalt har blitt løst gjennom mekling, men i år klarte partene å finne frem til et resultat som alle fire parter kan leve med uten at Riksmekleren måtte bistå.

Den forhandlingsløsning som er oppnådd innebærer et økonomisk oppgjør som ligger innenfor den økonomiske rammen på 3,7% som er lagt til grunn i frontfaget. Partene ble enige om et generelt tillegg på kr. 4,- per time med virkning fra 1. april, og minstelønnssatsene heves med kr. 7,- per time med virkning fra 1. juli. Fagbrevtillegget økes med kr 2,- til kr. 11,- per time. Partene har også blitt enige om at lønnsbestemmelsene som gjelder for nærtransport/distribusjon også gjøres gjeldende for langtransport med virkning fra 1. juli.

Tariffavtalene er minstelønnsavtaler, og de lokale parter skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger, og kan også avtale lokale lønnssystemer som ikke kan være dårligere enn overenskomstenes minstelønnssatser.
Resultatet er anbefalt av begge parter og svarfrist for uravstemming er satt til den 22. juni, kl. 1600.
Are Kjensli, Thor Chr. Hansteen, Marianne Grimsmo, Nils Huus, Heidi Rådahl, Atle Sølberg og Bjørn Tore Aarsvold utgjorde forhandlingsdelegasjonen fra NHO Logistikk og Transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: