EUs Matchmakingplattform for transport av korn og andre landbruksvarer fra Ukraina

Publisert

Samferdselsdepartementet ber norske transportører som har kapasitet og mulighet til å bistå med transport av korn og andre landbruksprodukter fra Ukraina om å knytte seg til den nyopprettede matchmakingplattformen.

Som følge av Russlands invasjon har det oppstått en kritisk situasjon for å få transportert korn og andre landbruksprodukter fra Ukraina. Store mengder korn ligger på lager i Ukraina og det er et akutt behov for alternativ transport, siden krigssituasjonen medfører at transport via havn eller per fly ikke lenger er mulig. Samtidig er det også viktig å få fraktet varer, som f.eks. drivstoff som skal brukes på landbruksmaskiner, til Ukraina. Dette er en utfordring som krever europeisk koordinering, og EU-kommisjonen har lansert en handlingsplan på transportområdet for å bistå Ukraina. Formålet er å finne nye transportruter gjennom Europa, gjennom såkalte Solidarity Lanes.

Kommisjonen har etablert en plattform for å knytte sammen europeiske aktører som ønsker å tilby transportkapasitet til Ukraina sammen med ukrainske kornforhandlere. Planen er at ukrainske transportører frakter korn ut av Ukraina og til grensen, mens europeiske transportører frakter kornet til europeiske havner der det skal skipes videre til bl.a. Afrika. Samferdselsdepartementet støtter dette tiltaket og ønsker å gjøre denne plattformen kjent for norske aktører i transportnæringen.

Mer informasjon om EUs initiativ Solidarity Lanes og Matchmakingplattformen mellom ukrainske kornhandlere og europeiske transportører finnes her.
Mer informasjon om EUs arbeid overfor Ukraina på transportområdet finnes her.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: