Garantisum for løyve ved yrkestransport med motorvogn

Publisert

Samferdselsdepartementet har sendt ut nytt rundskriv om garantisum for løyve ved yrkestransport med motorvogn, som følge av forskriftsendring som trer i kraft 1. januar 2023. Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv datert 28. oktober 2022 om garantisum for løyve ved yrkestransport med motorvogn.

Rundskrivet ohandler bl.a. følgende:

  • Garantisum for 2022 og 2023 for løyver for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg.
  • Garantisum for 2023 for løyve for godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg og turvognløyve.
  • Ombytting av løyve

Det er verdt å merke seg at garantisummer for løyver for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg gjelder fra 1. november 2022.

Rundskrivet i sin helhet kan leses her

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: