Grønt møte med Vegdirektøren

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland stilte med seks deltakere fra staben sin i møte med NHO LT ved adm.dir Are Kjensli og næringspolitisk direktør Ole A. Hagen for å drøfte mulige samarbeidsflater.

Det er en rekke temaer som ble drøftet; alt fra EUs mobilitetspakke, modulvogntog, trafikksikkerhet, kunnskapsgrunnlag for godstransport og fylkesveier.

Det største området var imidlertid det grønne skiftet som ble et hovedtema, hvor partene er enige om å følge opp hvordan man kan jobbe sammen om å utvikle lade- og fylleinfrastruktur, kunnskapsgrunnlag, kobling i Nasjonal transportplan til havner, arealer til døgnhvileplasser og rasteplasser, og å sikre en bred geografisk forankring, også i Nord-Norge.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: