Høyt sykefravær skaper utfordringer for transportbransjen

Nyhet, HMS, Arbeidsrett

Publisert

Foto: unsplash.com.

Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet har denne uken arbeidet med å kartlegge hvordan dagens sykefravær påvirker evnen til å opprettholde den samfunnskritiske funksjonen transport, og de søker å avklare om det eventuelt er behov for avbøtende tiltak for å sikre kontinuitet.

NHO Logistikk og Transport har vært i dialog med en rekke medlemsbedrifter i denne forbindelse, men vi er forsiktige med å oppta medlemmenes tid i større grad enn høyst nødvendig. Mange av medlemmene opplever for tiden et unormalt høyt sykefravær, og har til dels store utfordringer med å opprettholde driften.

Krevende situasjon

På spørsmål fra departementene om hvordan det sykefravær bedriftene nå påvirker evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen transport, har NHO Logistikk og Transport spilt inn at dagens sykefravær fører til at sjåfører må strekke på sin arbeidstid, påta seg ekstraarbeid og kjøre overtid. I tillegg må en del oppdrag prioriteres bort. Dette kommer i tillegg til den generelle sjåførmangel som mange nå opplever. Konsekvensene av det faktiske, nåværende sykefraværet, medfører i noen tilfeller forsinkelser i leveransekjeder, som i noen tilfeller også omfatter leveranser av samfunnskritiske varegrupper. Situasjonen oppleves som krevende, og bedriftene påføres store, ekstraordinære kostnader. Flere medlemmer har opplyst at de ligger helt på grensen før sykefraværet vil skape store utfordringer.

TCHanseen.JPG
- Sykefraværet er helt på grensen, sier advokat Thor Chr. Hansteen
som har vært i kontakt med flere medlemsbedrifter den siste tiden

 

Flere mulige tiltak

Tilbakemeldingen fra NHO Logistikk og Transport til departementene når det gjelder avbøtende tiltak inntil smittepresset går ned er flere.
Et tiltak vil være å gi midlertidig unntak for bestemmelser om kjøre- og hviletid, spesielt daglig og ukentlig kjøretid og flere ukentlige nedkortede døgnhviler.
Et annet tiltak vil være å korte ned arbeidsgiverperioden ved sykefravær fra fem til tre dager.
Videre vil en lemping av kravet om 4 dagers isolasjon ved påvist covid-19 uavhengig av om du har symptomer eller ikke og overlate mer til den enkelte å vurdere nødvendige tiltak kunne være et midlertidig avbøtende tiltak.

Systematisk HMS arbeid gir gevinst

Selv om NHO Logistikk og Transport jobber for en seriøs, trygg og sikker bransje, så er det klart at det høye sykefraværet vi nå opplever skyldes forhold utenfor bransjen.
De signalene vi får går imidlertid ut på at arbeid over tid med et gjennomtenkt og systematisk HMS-arbeid ikke bare gir bedriftene gevinst i form av glade ansatte og godt omdømme, men det gjør også at bedriftene står bedre rustet til å møte utfordringer av den type som covid 19-situasjonen medfører.

NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no har i tillegg til egen temaside for koronapandemien  med mange nyttige veiledere og maler som forenkler medlemmenes arbeid med spørsmål og problemer som følge av covid 19-situasjonen. Innholdet på Arbinn videreutvikles og oppdateres fortløpende og forenkler hverdagen for både ledere samt HR- og HMS-medarbeidere.

Har du spørsmål knyttet til utfordringer knyttet til covid 19, sykefravær eller spørsmål om HMS, så ta kontakt med advokat Thor Chr. Hansteen eller HMS-rådgiver Silje Vhile Braaten.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: