Innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

16. desember vedtok Stortinget innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. De nye reglene vil tre i kraft 1. april 2023.

I tråd med proposisjonen fra regjeringen og innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen, innebærer vedtaket betydelige innstramminger i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak. Adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, oppheves. Dette er i praksis et forbud mot innleie fra bemanningsforetak utover vikartilfellene for bedrifter som ikke har avtale om innleie med en fagforening med innstillingsrett.

De nye reglene vil tre i kraft 1. april 2023, men selve forskriftsteksten er enda ikke offentliggjort.

NHO har orientert nærmere om saken i denne artikkelen.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: