Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Regjeringen innfører i dag femte sanksjonspakke, og den omfatter blant annet forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

Utdrag fra pressemeldingen/regjeringen.no:

(...)

Fra 7. mai 2022 vil det være forbud mot havneanløp for russiskflaggede fartøy. Forbudet omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge.

– Et forbud mot havneanløp for russiske fartøyer og forbud mot veitransport for russiske transportforetak vil kunne bety konsekvenser for vareflyt mellom Norge og Russland og for enkeltaktører i næringslivet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Siden fiskefartøy faller utenfor anvendelsesområdet for havneforbudet, vil ikke formålet med havneanløpet være av betydning. Det vil si at russiske fiskefartøy eksempelvis kan gå til verft, forutsatt at ingen andre sanksjoner kommer til anvendelse.

Forbudet mot godstransport på vei vil gjelde for transportforetak etablert i Russland og gjelder umiddelbart. For transport som ble innledet før 29. april, gjelder ikke forbudet før 7. mai på visse vilkår.

Det gjøres unntak for leveringspliktig post. I tillegg vil det være mulig for transportforetakene å søke Utenriksdepartementet om unntak for transport av enkelte varer, som for eksempel medisinske produkter og landbruksprodukter. Listen over varer som kan unntas, står i forskriften.

(...)

Les pressemeldingen i sin helhet på regjeringen.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: