Tidligere statssekretær Ingelin Noresjø til Grønt landtransportprogram

Ingelin Noresjø ha takket ja til stillingen som prosjektleder i Grønt landtransportprogram (NHO), med planlagt tiltredelse 1. mars 2022.

-  Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Transportsektoren skal gjennom en transformasjon de neste årene for å nå klimamålene om halvering av utslipp mot 2030. Det vil kreve bredt samarbeid og målrettet jobbing med ny teknologi og innovative løsninger. Jeg ser også fram til å jobbe med dyktige og motiverte partnere i programmet. Sammen skal vi nå Norges klimamål på dette feltet, sier Ingelin Noresjø.

Sekretariatet på sin side er godt fornøyde med ansattelsen.  - Vi er meget fornøyde med å ha kapret Ingelin. Hun har bred og relevant erfaring fra feltet og er genuint opptatt av å få til resultater og bidra på dette feltet, uttaler Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, og en del av GLPs sekretariat.

 

Om Ingelin Noresjø:
Ingelin Noresjø er tidligere statssekretær for KrF i Samferdselsdepartementet (2020-2021). Hun har erfaring blant annet som nestleder i KrF, Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, prosjektleder for samferdsel i Salten Regionråd, og fylkessekretær i Nordland KrF. Noresjø har mastergrad i økonomi og ledelse, i tillegg til studier i informasjonsteknologi og systemutvikling.
Fotograf bilde: Susanne Forsland

Om Grønt landtransportprogram:
Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om gjennomføring av grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Programmet er finansiert delvis av Klima- og miljødepartementet med tilskudd over statsbudsjettet, og delvis av økonomiske bidrag fra partnerbedrifter og medlemsorganisasjoner. GLP er et felles initiativ fra 26 næringsorganisasjoner som sammen står ansvarlig for styringen av programmet. NHO har påtatt seg ansvar for administrasjon av GLP på vegne av alle medlemsorganisasjonene.

Formålet med programmet er å få fart på utrullingen av lav- og nullutslippsløsninger i alle deler av den landbaserte næringstransporten, og sikre rask og samtidig utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for fossilfrie energibærere over hele landet. GLP skal være en arena for samhandling mellom næringsorganisasjonene, bedriftene og myndighetene, og bidra til utvikling og konsensus om teknologiske løsninger, rammebetingelser og infrastruktur.

 

Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

  • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: