Andersen & Mørck investerer 20 millioner i nye effektive og miljøvennlige maskiner

Publisert

Kalmar Electric reachstacker. Foto: Kalmarglobal.com

- Vi har i løpet av det siste året jobbet med hvordan vi skal gjennomføre neste fornyelse av flere store maskiner vi benytter til container og stålhåndtering på Øra terminalen. Det er hyggelig å informere om at vi nå har bestilt tre nye maskiner med en samlet investering på 20 millioner kroner, sier daglig leder Geir Teistung.

Kalmar vil levere to nye reachstackere i 2023, en elektrisk og en diesel eco-fuel.

Kalmar har satset mye på elektriske stortrucker og denne bestillingen er en av de første i Europa, noe som setter både de og oss på kartet. Borg Havn vil investere i lader og ladeinfrastruktur og Enova bidrar med 40% av merkostnaden for en elektrisk kontra en diesel modell. En eco-fuel modell vil ha ca 20-30% lavere dieselforbruk enn en standardmodell.

Combilift (Materialhåndtering) vil levere en elektrisk straddle carrier i første kvartal 2024. Denne skal i all hovedsak benyttes til håndtering av stål som er et viktig produktområde for oss. Vi har bygget opp god kompetanse på dette området og dette vil være en investering som ytterligere vil effektivisere daglig drift og ikke minst føre til en betydelig arealbesparelse.

Geir Teistung.jpg
Daglig leder Geir Teistung

 

De tre maskinene vil på årsbasis redusere vårt dieselforbruk med ca 65.000 liter og vårt totale klimafotavtrykk (CO2 utslipp) med ca 20%. Felles for alle maskinene er at det også vil redusere støy. Vi håper og tror dette er et modig, viktig og riktig steg for Andersen & Mørck de neste årene, avslutter Teistung.

Martin Sagen Andersen (Andersen & Mørck) og Christian Raabe (Kalmar Norway) har signert avtalen om kjøp av reachstackerne. Foto: Kalmarglobal.com

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: