Ber Regjeringen om nordisk løsning for varebilbransjen

Publisert

-Varebilbransjen er fortsatt preget av svart arbeid og brudd på lover og regler. Vi ber nå Regjeringen øke graden av regulering. Den som skal drive transport mot vederlag må enten ha løyve, gå inn i en registreringsordning, eller tilsvarende løsning som er innført i Sverige og Danmark, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen i en pressemelding.

Svart arbeid, brudd på lover og regler og utnyttelse av sårbare arbeidere

A-krimsenterets rapport av 12 februar viser et fortsatt alarmerende omfang av arbeidslivskriminalitet for varebilsegmentet i Oslo-området. -Listen er lang, sier Hagen: Svart omsetning, unndragelse av skatter og avgifter (32,4 %), brudd på lover og regler (32,2 %) og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

-Vi kan ikke kan mafia-lignende tilstander i Oslo og de største byene. Våre seriøse medlemmer opplever ikke at dette er konkurranse på like vilkår, sier Hagen. – I NHO Logistikk og Transport har vi lenge hatt svært strenge krav til innkjøp og oppfølging av underleverandørens økonomi, miljø og sikkerhet. -Vi ser en kraftig økning i insourcing, slik at varebilsjåfører blir fast ansatt hos de største selskapene. Da er det fortvilende å omfanget av useriøse aktører som ikke betaler skatt, følger arbeidsmiljøloven og utnytter sårbare arbeidstakere.

Ber om nordisk løsning – alle som skal drive fulltids transportoppdrag må registreres

-Det hører til sjeldenhetene at vi ber om mer regulering, men for varebilbransjen må det kraftigere lut til. Vi ber derfor nå Regjeringen om å innføre en løyveplikt, registreringsordning eller tilsvarende som varebilsjåfører i Sverige og Danmark må gjennom, for å kunne drive transportoppdrag mot vederlag.
Videre er det behov for bruk av fartsskriver og ikke minst koordinering mellom kontrolletatene (Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Politiet), slik at det blir vanskeligere for useriøse aktører å operere innenfor transportsektoren.

Regjeringen varslet 20. februar, som oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping, at bevilgningen på 40 millioner kroner vil brukes på å ansette 35 nye kontrollører. – Det er positivt at vi får styrket kontroll-apparatet, men vi ber nå om en nordisk løsning for varebilsegmentet, avslutter Hagen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: