Eksportrestriksjoner og sanksjonspakke 10

Publisert

Foto: unsplash.com

Med innføringen av EUs sanksjonspakke 10, kommer det nye regler som er relevant for næringslivet. Samtidig er det allerede mye som gjelder for oss nå, som vi må ha kontroll på. Under følger en kort gjennomgang av hva sanksjonspakkene har pålagt oss av plikter, og hva vi trolig kan forvente i fremtiden.

Pakkene i rekkefølge, kort oppsummert
 1. 23 februar 2022 – Restriksjoner for Donetsk og Luhansk, finansielle restriksjoner, og sanksjoner mot den russiske duma samt øvrig høyprofilerte russiske aktører

 2. 25 februar 2022 – sanskjoner mot Putin og hans indre sirkel, restriksjoner ovenfor finans, energi, transport og teknologisektorene. Introduksjon av begrensninger på "dual use goods"

 3. 2 mars 2022 – Hovedsakelig mot russiske banker, men også forbud mot overflyvningen i russisk territorie.

 4. 15 mars 2022 – Forbud mot import av stål og jernprodukter, restriksjoner på luksusvarer og forbud mot investeringer i den russiske energisektoren

 5. 8 april 2022 – En rekke nye handelsrestriksjoner, særlig på råvarer som f.eks kull. Videre ble det innført forbud for russiske skip i EU havner, samt inngangsnekt for russiske og hviterussiske veifraktselskap.

 6. 3 juni 2022 – Forbud mot import av russiske olje og pretroleumsprodukter. Øvrige betalingsrestriksjoner.

 7. 21 juli 2022 – I stor grad presisering og innstramming av reglene i pakke 5.

 8. 5 oktober 2022 – Nye import og eksportrestriksjoner. Pristak på olje, og store begrensninger i finans, it og rådgivningstjenester

 9. 16 desember 2022 – Ytterligere innstramning av eksportforbud, transaksjonsforbud og russiske informasjonsleverandører.

 10. 28 februar 2023 – Fokus på å gjøre det vanskeligere å omgå sanksjonsreglene.

Sanksjonenen har kommet i et forrykende tempo, og hver ny pakke introduserer nye regler. Det er med andre ord ikke rart at enhver finner det krevende å holde oversikt over hva som er lov, og hva som ikke er lov. Samtidig endrer ikke dette på det juridiske ansvaret den enkelte næringslivsaktør sitter på, og særlig ikke i logistikk- og transportbransjen.

Amerikanske myndigheter har eksempelvis holdt et transportfirma objektivt ansvarlig for brudd på sanksjonsreglene, selv om selskapet hverken hadde handlet uaktsomt, eller selv utført bruddet. De var kun et ledd i logistikkjeden, men det var etter amerikanske myndigheters syn grunnlag nok til å dømme.

Sanksjonspakke 10

"This package is turning up the pressure in response to Putin's brutal war, including viciously targeting civilians and critical infrastructure. In order to further increase the effectiveness of EU sanctions, today's package contains new listings plus trade and financial sanctions, including further export bans worth more than €11 billion, depriving the Russian economy of critical tech and industrial goods. It also steps up enforcement and anti-circumvention measures" - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1185

Sanksjonspakken er stor, og innfører en rekke nye restriksjoner. For vår næring sin del er det imidlertid noen punkter som virker av særlig betydning.

 • For det første økes omfanget av hva som skal regnes som "dual use goods", det vil si varer som ikke direkte kan brukes som eksempelvis våpen, men som indirekte er viktige for det russiske krigsmaskineriet. Dette er en bred kategori, og man må være ytterst forsiktig med å ikke trå feil her. For spørsmålet er ikke bare om disse varene kan eksporteres til Russland. Man må også spørre seg om disse varene på et senere tidspunkt kan bli eksportert til Russland. Om en norsk speditør organiserer frakt av "dual use goods" til Italia, og disse senere finner veien til Russland, vil den norske speditøren kunne bli holdt ansvarlig.
  Her må man kunne vise at det ble gjort tilstrekkelig vurderinger i forkant for å avklare om det forelå en reell risiko for sanksjonsomgåelser.
  Alle ledd i logistikkjeden, må gjøre denne typen vurderinger for eneste forsendelse som gjelder dual use varer, uavhengig av hvor varene skal leveres.

 • For det andre, er det med denne pakken innført et totalforbud for transitt av blant annet dual use varer fra EU/EØS til tredjeland via Russland. Eksempelvis vil dette gjelde togfrakt fra EU til Kina dersom denne går via Russland.
  På dette punktet er EU uvanlig klare i formuleringene sine, og skriver blant annet følgende:
  " In order to minimise the risk of circumvention of restrictive measures, it is also appropriate to prohibit the transit via the territory of Russia of dual-use goods and technology and of arms exported from the Union".
  Igjen er det viktig å huske at et norsk transportselskap, kan holdes ansvarlig dersom de frakter restriksjonsbelagte varer til eksempelvis Polen, og at en annen aktør laster dem på tog for transitt via Russland til et tredjeland.

Eksportrestriksjoner er et komplisert område som er i konstant endring. Det kan virke nesten umulig å holde tritt med endringene, og å finne måter å sikre seg i tilstrekkelig grad.

NHO Logistikk og Transport kan tilby veiledning og kurs om dere har behov for det.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: