Gå med næringslivet

NHO Viken Oslo inviterer næringslivet til gåtur med nyvalgte politikere i Nordre Follo. Foto: unsplash.com

Har du som bedriftsleder lyst til å møte nyvalgte lokalpolitikere i Nordre Follo på en kaffe? I tillegg gå en liten tur? Da bør du melde deg på NHO Viken Oslo sitt arrangement den 11. oktober. Lavterskel møteplass  mellom næringsliv og politikk.

Målsetningen er selvsagt å skape god dialog mellom de ulike interessentene.

Håper dere vil delta og gi innspill til hvilke behov bedriftene deres har- og hva som er spesielt viktig i den kommende fireårs-perioden. Dette vil  bidra til at Nordre Follo blir en mest mulig næringsvennlig kommune.

Det er et litt utradisjonelt format på arrangementet; vi matcher opp politikere og bedriftsledere i grupper, og sender gruppene ut på en gåtur over en kopp kaffe.

Frisk luft, kaffe og gode næringspolitiske samtaler på programmet altså!

Tid og sted: kl. 08.00-09.30, "Gå med næringslivet" på Rosenholm Campus.

 

Mer informasjon og påmelding her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: