Mobilitet 2040, Bergen havn og Lærdalstunnel på regional agenda

Publisert

Fra venstre: Ole A. Hagen, Dag Lygre, Leif-Arne Strømmen og Gerdt Meyer.

Tirsdag denne uken var næringspolitisk direktør Ole A. Hagen på Bergens-besøk. I NHOs lokaler på Nordre Nøstekaien 1 møtte han med regionleder i NHO LT Vestlandet Gerdt Meyer (daglig leder i JAS Worldwide Norway AS) og andre representanter fra medlemsbedriftene i regionen. Sondre Olsen som er politisk rådgiver i NHO Vestland var deltakende tilrettelegger.

Ole A. Hagen orienterte om hvilke saker som er på topp i administrasjonen på Majorstuen for tiden, og var innom både NHOs samferdselsløft, Grønt landtransportprogram, fremtidens kompetansebehov, mobilitet 2040 og næringspolitikk knyttet til havn.

Daglig leder i K2 Project Forwarding AS, Leif-Arne Strømmen, presenterte status og veien videre for godshavna i Bergen. Den tidligere styrelederen i NHO Logistikk og Transport ble bedt om å stille som kommunens representant, og sitter nå i styret til Bergen havn. Bergen Havn er den nest største havnen i Norge og nasjonal beredskapshavn.

Leif Arne Strømmen.jpg
Leif-Arne Strømmen

 

Det ble også tid til en innspillsrunde knyttet til neste NTP-prosess.
For øvrig var det dialog rundt regionalt engasjement og muligheter for å heve dette.

Lærdalstunnelen

Hagen møtte også med avdelingssjef i PostNord Voss, Ingmar Håklau, om Lærdalstunnelen. Oppgradering av tunnelen har gitt opphav til stort engasjement.
Siste signalet fra SVV er at tunnelen kun vil være stengt nettestid, noe som vil gjøre det mulig for aktørene å planlegge transportene på en overkommelig måte.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: