NHO medlemsundersøkelse: Juli

Publisert

Svakere nåsituasjonen hos NHO LTs medlemmer i juli. 17 prosent oppgir at status quo er god. Tilsvarende tall i juni var 29 prosent. Svakere situasjon er trenden også for NHOs medlemsbedrifter sett under ett.

Nåsituasjonen - generell markedssituasjon

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 27. juni til 4. juli. I undersøkelsen oppga 26 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god. Det er litt færre enn i juni, hvor andelen var 28 prosent. 20 prosent oppga situasjonen som dårlig, som er uendret fra juni. Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, svekket seg dermed fra 7 prosent i juni til 6 prosent i juli.

Blant NHO LTs medlemmer sier 17 prosent at nåsituasjonen er god, mens 21 prosent sier den er dårlig. Det gir en netto på 9 prosent. Tilsvarende tall for juni var 29 prosent god og 20 prosent dårlig, med en netto på 13 prosent. Nettobalansen har altså gått fra 9 prosent til -4 prosent.

 

Fremtid - markedsutsikter for de neste 6 månedene

Markedsutsiktene for NHO totalt har ligget ganske flatt gjennom andre kvartal, men svekket seg i juli. 12 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 36 prosent som venter forverring. I juni var andelen henholdsvis 14 og 31 prosent. Nettobalansen for utsiktene svekket seg dermed fra -17 prosent i juni til -23 prosent i juli.

For NHO LTs medlemmer ser vi en økning i andelen som forventer bedring og også en noe mer positiv trend når det kommer til andelen som venter forverring. I juni oppgav 16 prosent av våre medlemmer at forventet bedring de neste 6 månedene, mens 39 prosent forventet forverring. (netto på - 23 prosent).
Tilsvarende tall for juli er henholdsvis 19 prosent som forventer bedring, 33 prosent som forventer forverring. Det gir en nettobalanse på - 14 prosent. 

NHO LTs medlemmer: Markedssituasjonen juli/nåsituasjonen

NHO LTs medlemmer: Markedsutsikter neste 6 måneder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: