Norsk godstransport til Storbritannia

Publisert

Foto: unsplash.com

Storbritannia har tatt kontakt med Norge fordi de ønsker å gjøre justeringer i den bilaterale veitransportavtalen som ble inngått i forbindelse med Brexit. I denne anledning har Samferdselsdepartementet henvendt seg til oss.

Bakgrunnen er at fordi UK har WTO-forpliktelser på veitransportområdet (dette har ikke Norge), kan de risikere å måtte gi tilsvarende rettigheter til andre land, etter prinsippet om «Most Favoured Nation».

  • NHO LT er bedt om å svare Samferdselsdepartementet om:
    om det er mange norske transportører som kjører fra Norge til Storbritannia
  • om NHO LT er kjent med at norske transportører kjører tredjelandstransport mellom f.eks. Storbritannia og Irland?

NHO LT ber om tilbakemelding fra medlemmene om de utfører en eller begge typer av denne transport.

Tilbakemelding bes gitt per e-post til thor.chr.hansteen@nholt.no innen 22.09.2023.

Dersom vi ikke mottar svar vil NHO LT svare at vi ikke er kjent med at våre medlemmer utfører disse typer transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: