NTP-turne og møter med regionalt næringsliv

Publisert

Westport på podiet i Bergen denne uken under innspills-møte til NTP.

Flere av våre medlemsbedrifter stiller når departementene nå reiser rundt til de store byene for å innhente innspill til NTP-prosessen. -Jeg er stolt over å få lov til å bidra med å formidle det viktige budskapet om behov for oppgradering av infrastrukturen i Rogaland, sier Kurt A. Ommundsen, Westport og styreleder i NHO LT Rogaland.

Som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan inviterer SD og NFD til regionale møter med representanter fra næringslivet. Formålet er å belyse tema som er viktig for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser, og å ha en overordnet og strategisk diskusjon om transportutfordringer og prioriteringer når transportsystemet skal utvikles fremover.


Trondheim

Første møte ble arrangert i Trondheim, 6 november.
Sammen med både fylkeskommuner, LO, NHO regionkontor, Fellesforbundet, Trondheim Havn og flere næringsaktører var også Roald Tangvik fra Veøy Transport representert.

- Det var et interessant møte. Vi diskuterte både planer av nye veier, det grønne skiftet, biogass og el-lading for tunge kjøretøy. Det var mange gode innlegg. For Veøy er Møre-aksen viktig og dette frontet vi på dette møtet – det er snakk om E136 som gjelder strekningen Åndalsnes og Dombås. Det er mange bratte bakker som er en utfordring for Veøy. Det går 550 vogntog som passerer gjennom denne strekningen. Vi håper at det blir en ordentlig forbedring i det nye NTP. Vi håper samtidig at bompenge-politikken blir mer forutsigbar: nå ser vi at el-lastebiler har gode incentiver, men vi kan ikke se det samme når det gjelder biogass. Biogass er utrolig viktig for å få til nullutslipp i veitransporten, sier Roald Tangvik fra Veøy Transport.

 

Bergen

Den 7. november stod Bergen for tur. Også her var det godt oppmøte fra både forbund, organisasjoner og næringsliv. Våre medlemmer stile sterkt med representanter fra både Posten Bring, Logi-Trans og Westport.

Styreleder i NHO LT Region Rogaland, og kommersiell direktør i Westport, Kurt Ommundsen sa følgende etter møtet:

- Jeg blir stolt over å få lov til å bidra med å formidle et så viktig budskap som behovet for oppgradering av infrastrukturen i Rogaland under innspillskonferansen til NTP i Bergen, sammen med flotte representanter fra NHO Rogaland og regionalt næringsliv. Verdiskaping og konkurransekraft henger sammen med attraktiv sjøtransport og er dermed også en viktig forutsetning for det grønne skiftet. Ambisjonen om å flytte gods fra vei til sjø er avhengig av god infrastruktur rundt logistikk-knutepunktene våre. I tillegg var det en ekstra stor glede at 2 av 4 innspill fra næringslivet i Rogaland ble presentert av kvinner, gjennom flotte bidrag fra Siri Tansø, Posten Bring og Cathrine Ogne, Logi Trans.

 

Møter neste uke

13. november | Tromsø
Her deltar blant annet Holm Shipping

14. november | Drammen
Her deltar blant annet CargoNet, DFDS Logistics og Toten Transport

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: