Posten Bring AS ble årets miljøprisvinner

Publisert

Under middagen på Transport & Logistikk 2023 ble årets vinner av NHO LTs miljøpris høytidelig - og til stor jubel - ropt opp scenen. - Vinneren har allerede investert, jobbet systematisk og oppnådd mye innen omstilling til det grønne skiftet, men de sier seg ikke ferdig, sa prisutdeler Are Kjensli fra scenen.

NHO Logistikk og Transport sin Miljøpris er opprettet av styret i NHO LT og deles i år ut for 15. gang.
Prisen har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger.
Vinneren utvelges av en jury bestående av Kjell Werner Johansen TØI, Sigrun Aasland ZERO, Per Øyvind Langeland NHO og Are Kjensli NHO Logistikk og Transport.
Vinneren mottar et linosnitt av Jarle Rosseland som heter sommerdag i Arktisk/Nord

Adm. direktør i NHO Logistikk og Transport overrakte prisen, og introduserte vinneren slik:

Årets vinner er en solid kandidat som har hatt bærekraft og miljø på dagsorden i mange år. Allerede i 2014 hadde de Norges største elektriske kjøretøypark med til sammen ca. 882 elektriske kjøretøy.

Årets tildeling skjer på bakgrunn av at:

  • Vinneren fortsetter å satse på det elektriske – nå har de 64 elektriske lastebiler og vogntog i drift og 50 i bestilling.
  • Vinneren eier verdens nordligste elektriske lastebil som hører til på Svalbard
  • Vinneren har bygget - og bygger videre – en større ladeinfrastruktur over hele landet for å kunne realisere bruk av elektrisk tungtransport
  • Vinneren samarbeider med nettselskaper og kjøretøysprodusenter for å delta i planlegging og sikre nok ladestruktur fremover
  • Vinneren har 3 hel-elektriske distribusjonssentere
  • Vinneren har solcelle paneler på flere av sine terminaler som igjen bidrar til lading av de lastebilene og vogntogene
  • Vinneren har allerede investert, jobbet systematisk og oppnådd mye innen omstilling til det grønne skiftet, men de sier seg ikke ferdig.

Årets vinner er Posten Bring AS og vi gratulerer!

Miljøprisen

Miljøprisen har som formål  å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i vår bransje.
Det kan være å fremme formidling av kunnskap om klimavennlig transport, berømme bedrifter som er spydspisser innenfor miljø eller som stimulerer til kollektiv godstransport.
Det er viktig at miljøprisen understøtter NHO LTs virksomhet og fremmer gode verdier i samfunnet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: