Styreleder med klart budskap: Vestlandspolitikken må prioriteres

Publisert

Styreleder i NHO LT Region Vestlandet mener regionen må gis oppmerksomhet i den kommende NTP. Foto: Derya C. Inan/NHO LT

Styreleder i NHO LT Region Vestlandet, Gerdt Meyer, retter nå en tydelig appell til beslutningstakerne om å gi eksport-regionen nødvendig oppmerksomhet i den kommende Nasjonale Transportplanen (NTP).

Ifølge Meyer må Vestlandet sikre sin andel av investeringene i fremtidens infrastruktur. Han poengterer at regionen må prioritere mobilitet, veibygging og transportakser som forbinder den til verdensmarkedet. Han understreker også betydningen av å unngå tap av konkurransekraft grunnet kostbare fergestrekninger, lange transportakser og dårlige veier.

- Skal vi opprettholde konkurransekraften i næringslivet for Norge, må vi i felleskap jobbe for å sikre den beste infrastrukturen på vei, bane og havn. Dette krever modige beslutninger, langsiktig planlegging og betydelige investeringer, sier Meyer.

I en tid der prioriteringene er tøffe, må godstransporten settes øverst på listen. Han uttrykker manglende engasjement på lokalt nivå og oppfordrer til deltakelse i beslutningsfora for å påvirke utviklingen.

- For å møte utfordringene i fremtiden, må vi være villig til å tenke flere år frem i tid, kanskje opptil 50 år. Det handler om å skape bærekraftige rammer for godstransport, passasjertransport og mobilitet. Vi må båndlegge arealer og ta upopulære avgjørelser, påpeker Meyer.

Det nye styret i NHO LT Sjø og Havn signaliserer en ytterligere satsning på sjø og havn. Dette initiativet reflekterer ønsket om å knytte sammen sjø- og veisektoren, med fokus på å overføre mer gods fra vei til sjø. Meyer fremhever sjøtransport som et nødvendig og bærekraftig transportmiddel som vil spille en avgjørende rolle i landets framtidige transportinfrastruktur.


Med klare ord og et sterkt engasjement markerer Gerdt Meyer Region Vestlandet sitt behov for handling og prioriteringer i den kommende Nasjonale Transportplanen. Hvordan beslutningstakere svarer på denne oppfordringen vil være avgjørende for regionenes rolle i fremtiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: