Tariffinformasjon – nr.4 / 21.4.2023

Publisert

NHO Logistikk og Transport har i dag sendt ut tariffinformasjon med en kort orientering om resultatet for vår bransje av enigheten i gårsdagens løsning på streiken i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO samt mellom YS og NHO.

Enighet i mellomoppgjøret 2023 mellom LO og NHO – streiken avsluttes

Etter fire dager med streik ble det torsdag oppnådd enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO. Dette innebærer at den varslede utvidelsen av streiken unngås. De arbeidstakere som allerede var tatt ut i streik gjenopptar sitt arbeid. Noe senere på torsdagen ble det også oppnådd enighet med YS.
Enigheten som er oppnådd innebærer at det gis et generelt tillegg på kr. 7,50 per time.
Videre er man enige om at det skal gis et lavtlønntillegg for utvalgte tariffområder på kr. 3,00 per time i tillegg til det generelle tillegget.


Lavtlønntillegget skal IKKE gis til arbeidstakere som er bundet av Logistikkoverenskomsten (tidl. Speditøroverenskomsten) eller Standardoverenskomsten, og disse skal ha tillegg på kr. 7,50. Arbeidstakere som er bundet av Overenskomst for transportselskaper i Norge har krav på lavtlønntillegget, og skal ha til sammen kr. 10,50 per time.
Lønnstilleggene gis med virkning fra streikens avslutning 21. april 2023.

Det skal i tillegg gjennomføres lokale lønnsforhandlinger basert på de fire kriterier – det vil si bedriftens økonomi, konkurranseevne, produktivitet og fremtidsutsikter.

Meklingsforslaget skal formelt sett vedtas i hovedorganisasjonenes representantskaper.

Vi kommer nærmere tilbake til resultatet av minstelønnsreguleringen per 1. februar.
NHO Logistikk og transport vil sende ut rundskriv med regulerte satser når oppgjøret er endelig vedtatt. Lokale lønnsforhandlinger skal ikke startes før oppgjøret er endelig vedtatt.

 

Spørsmål kan rettes til advokat Thor Chr. Hansteen:
9178 5051 / thor.chr.hansteen@nholt.no

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et forbundsvist oppgjør

Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden. Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler først, og resultatet på Industrioverenskomsten vil legge rammen for resten av oppgjøret. Kravoverlevering er 18. mars.

Kontaktperson hos NHO LT om lønn og tariff er advokat Thor Chr. Hansteen

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: