Lønnsoppgjøret 2024

Om årets oppgjør

Den 20. februar ble det besluttet at det i 2024 blir et forbundsvist oppgjør. Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler først, og resultatet på Industrioverenskomsten vil legge rammen for resten av oppgjøret. Det er dette som kalles frontfaget.

Torsdag 7. mars samles NHOs representantskap for å vedta NHOs forhandlingsposisjon for lønnsoppgjøret. 
Lønnsoppgjøret starter mandag 18. mars med kravoverlevering.

 

Tidspunkt for forhandlinger innen NHO LTs område er foreløpig berammet til: 

 • 6. og 7. mai: Forhandlingene mellom NHO LT og Fellesforbundet om revisjon av Logistikk-, havn og speditøroverenskomsten (tidl. Speditøroverenskomsten samt Havne- og terminaloverenskomsten)

 • 3. og 4. juni: Forhandlingene mellom NHO LT og Norges Lastebileierforbund på den ene side, og Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den andre side om revisjon av Overenskomst for transportselskaper ("Godsoverenskomsten")
   
 • 29. og 30. april: Forhandlingene mellom Handel og Kontor og NHO om revisjon av Standardsoverenskomsten for funksjonærer/kontoransatte

Aktuelt

 1. Informasjon om lønnsoppgjøret og oppdaterte lønnssatser

  Rundskriv med informasjon om lønnsoppgjøret for vår bransje, og oppdaterte satser for NHO Logistikk og Transport sine tariffområder er i dag sendt ut til bedriftenes kontaktperson på tariff/lønn. Alle oppgjørene er nå vedtatt i uravstemming, og lokale lønnsforhandlinger kan iverksettes.

 2. Logistikkoverenskomsten vedtatt i uravstemning

  Oppgjøret mellom NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet, og NHO Logistikk og Transport og Yrkestrafikkforbundet forhandlinger om revisjon av Logistikkoverenskomsten er nå vedtatt i uravstemming. All informasjon finnes i tariffinformasjon nr. 7.

 3. Forhandlingsløsning for godsområdet/sjåfører

  NHO Logistikk og Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet forhandlet 3. og 4. juni om revisjon av overenskomstene for godsområdet / sjåførområdet. Partene ble enige om en forhandlingsløsning sent 4. juni. Frist for uravstemming er satt til 26. juni 2024.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: