En skreddersydd tiltakspakke for utslippskutt i landtransporten

Publisert

Grønt landtransportprogram (GLP) har laget en klimaanalyse av norsk landtransport, med fokus på utslipp for tunge kjøretøy som lastebiler, busser og varebiler. Denne analysen samler nødvendige tiltak for å oppnå betydelige utslippskutt i landtransporten - den største utslippssektoren i landet.

Landtransporten har et stort potensialt for å kutte raskt og kostnadseffektivt. Våre medlemsbedrifter er klare for å implementere løsninger, men det er kritisk å etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy.

- Ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy må etableres snarest. Våre medlemsbedrifter er klare til å ta grep, men det krever et samarbeid mellom beslutningstakere og næringslivet for å realisere dette, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

Om rapporten
 • Den første delen av rapporten ser på status for den norske kjøretøyparken: hvor mye av den norske bilparken er fossilfri, hvor mange grønne kjøretøy selges hvert år og hvor mye slipper de ulike kjøretøyene ut.
 • Del to av rapporten ser nærmere på utslippskuttene frem mot 2030.
  GLP mener det er vanskelig å nå klimamålene for landtransporten. Til det er tiden for knapp. Selv om 100 prosent av alle nye tunge kjøretøy skulle være fossilfrie fra i dag til 2030, vil ikke målene nås. Samtidig er det mulig å få til store utslippskutt hvis forsterkede tiltak gjennomføres nå og handles det raskt er GLP av den oppfatning at klimamålene kan nås i 2034/35.
  Forutsetningen er at transportsektoren løftes på klimaagendaen. I rapporten er det derfor laget et høyscenario og et lavscenario.
  Høyscenarioet: en samling av alle tiltak som er nødvendig for en raskere omstilling.
  Lavscenarioet viser en antakelse med fortsettelse av dagens politikk.
 • Tredje og siste del av rapporten gir en oversikt over status og utfordringer for de ulike løsningene for grønn omstilling i landtransporten. Det inkluderer elektrifisering, biogass, hydrogen og biodrivstoff.

I analysene er det benyttet data og informasjon fra mange ulike kilder.
Innspill til rapporten? Kontakt med markedsanalytiker Simen Narum i GLP, .

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: