Forbikjøringsforbudet for lastebiler oppheves

Publisert

Fra 26. august 2024 oppheves forbudet for lastebiler over 3,5 tonn mot å kjøre i høyre felt over Svinesundsbrua i sørgående retning. Foto: Svinesundskomiteen

Svenske myndigheter har vedtatt å oppheve forbikjøringsforbudet for tunge kjøretøy i sørgående retning på E6 over Svinesund. Den nye forskriften trer i kraft 26. august. Statens vegvesen følger etter og innfører samme forskrift i sørgående retning på norsk side.

Det er Svinesundskomitten som opplyser dette i en pressemelding i dag, 5. juli.

I oktober 2023 sendte Svinesundskomiteen brev til Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesmannen i Norge, red.anm.) i Västra Götaland med en kravliste på tiltak for å lette køsituasjonen på E6 ved Svinesund inn i Sverige. 
Les mer her: https://svinesundskommitten.com/nb/aktuellt/nyheter/krav-pa-atgarder-for-kaotisk-trafiksituation-vid-svinesund/

Forbikjøringsforbudet har tvunget tomme lastebiler til å bli stående i høyrefeltet, og det har bidratt til lengre køer enn nødvendig. De lange køene med stillestående lastebiler har også økt risikoen for ulykker.

Trafikksituasjonen med kilometerlange køer på E6 har vært et økende problem og nådde trolig sitt høydepunkt tidlig i 2023. I mars samme år ble det dokumentert en to kilometer lang kø av lastebiler som skulle krysse grensen inn i Sverige over Svinesundsbrua.
Lastebilkøene over Svinesund er noe som Svinesundskomiteen har jobbet med lenge, og for flere år siden tok komiteen initiativ til å etablere en samarbeidsgruppe for grenseovergangen. Gruppen består av representanter fra Norges Lastebileier-Forbund, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Statens vegvesen, Tullverket og Tolletaten. 

I takt med at trafikksituasjonen har forverret seg de siste årene, har samarbeidet blitt intensivert og det er gledelig at flere positive endringer har blitt gjort den siste tiden.
Blant annet har Tullverket omorganisert og flyttet den administrative ledelsen nærmere Svinesund. De har også økt kapasiteten på Svinesund ved å øke fra seks til ti ekspedisjonsluker.

Staten Vegvesen skriver i sitt vedtak:
Med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger av 7. oktober 2005 (skiltforskriften), § 28, treffer Statens vegvesen følgende vedtak:
Det besluttes å fjerne skilt 335 «Forbikjøringsforbud for lastebil» på E6 i sydgående retning mot Svinesundbrua. Skiltet skal fjernes 26. august 2024. Vedtaket er gyldig fra det tidspunktet skiltet er fjernet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: