Mobilitet 2040 - med Grand levering

Publisert

Onsdag 17. april lanserte et samlet NHO rapporten "Mobilitet 2040". Leder i transportkomiteen Sigbjørn Gjelsvik (SP) mottok rapporten og Liv Kari Eskeland (H) delte sine tanker om hvor nyttig rapporten er også i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan.

Mobilitet 2040 har sett på scenarioer og konsekvenser for hvordan vi kan utnytte teknologi og digitalisering for å øke verdiskapningen i næringslivet, dekke fremtidens mobilitetsbehov på en mer effektiv måte og utnytte infrastrukturen enda bedre.

Transportsektoren i Norge spiller en kritisk rolle i samfunnet og for økonomien. Veier, jernbane, havner og luftfart er viktig knutepunkt for mobilitet og transporten i Norge, og for våre forbindelser med utlandet. I 2040 vil det være flere mennesker som trenger å benytte seg av landets samferdselsinfrastruktur og behovet for transport av personer og gods vil øke med 20-30 prosent.


- Takk til alle som bidro til en god samtale her i dag. Godt å høre at det er bred enighet og interesse om hvordan vi skal øke verdiskapingen, forbedre transportløsningene og sikre mer effektiv ressursbruk, sier avdelingsdirektør for næringspolitisk avdeling, Per Øyvind fra NHO S. 

- Vi vil fortsette arbeidet med å forankre, og få innspill, til dette – med bedrifter og andre samarbeidsaktører. På Arendal blir det en ny runde. Dette arbeidet fortsetter inn i neste NTP, avslutter Are Kjensli administrerende direktør i NHO LT.

 

Følgende foreninger står bak rapporten: NHO S, NHO Logistikk og Transport, NHO Sjøfart, NHO Luftfart, NHO Transport og Abelia

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: