Ny høring om Digitoll

Publisert

Overgangen til Digitoll nærmer seg med stormskritt. Det er ikke lenge til 1. april 2025. Arbeidet med å få på plass en god reform er imidlertid langt fra over, og vi er nå midt i arbeidet med den fjerde høringen om Digitoll og avviklingen av direktekjøringsordningen.

Den fjerde høringen i sagaen om Digitoll

NHO Logistikk og Transport jobber aktivt med å imøtekomme høringen, og fristen er som kjent den 30 april i år. 
Lenke til høringen her (toll.no)

I tre høringer har vi belyst helt konkrete utfordringer som vi mener må løses, noe som i liten grad blitt tatt til etterretning.
Utfordringene vi tydelig så på tidspunktet etaten annonserte at direktekjøringsordningen skulle avvikles, er like tydelige i dag, og løsningene er fremdeles i stor grad fraværende.

NHO Logistikk og Transport kommer til å jobbe videre med å få gjennomslag, men vi ønsker bistand og innspill fra medlemmene.

Ingen har bedre innsikt i næringen enn dere, våre medlemmer, og deres innsikt vil være svært verdifull i dette høringsarbeidet. 

Vi oppfordrer alle å sende inn egne svar til høringen. 

I en høring er det ikke nødvendig å kommentere alt. Det er fullt mulig å kun belyse noen konkrete utfordringer.

Om dere ikke ønsker å sende inn eget høringssvar, kan dere sende deres innspill til Martin Berntzen Often. Mulig kan deres innspill da innlemmes i NHO LTs høringssvar.


Prosessen er ikke ved veis ende, og den kommende tiden vil bli svært avgjørende med tanke på å få på plass en best mulig løsning for bransjen.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: