Nylige og kommende lovendringer

Publisert

Hvilke lovendringer og endringer i regler må du som arbeidsgiver vite om? Vi gir deg informasjon om det viktigste. Foto: NHO LT

På www.arbinn.no finnes en oversikt - ikke uttømmende - over nylig innførte lovendringer, samt lovendringer som trer i kraft 1. august, som vil være viktig for deg som arbeidsgiver å være kjent med.

På www.arbinn.no er det listet opp de mest sentrale, vedtatte lovendringene og endringer i annet regelverk som gjelder for deg som arbeidsgiver.

Merk at du som hovedregel ikke vil finne informasjon om lovendringer som ikke er vedtatt, og heller ikke informasjon om lov- og regelverksendringer av mindre betydning for arbeidsgivere flest.
Heller ikke dommer fra Høyesterett eller andre domstoler.

Hensikten er å gi arbeidsgivere en kortfattet oversikt over de mest sentrale endringene som gjelder for hele næringslivet. For mer informasjon om regelverksendringer som gjelder i den enkelte bransje eller i spesielle forskrifter, oppfordrer vi til å ta kontakt med våre advokater.

 

Via denne lenken får du mer informasjon om følgende lovendringer:

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: