Ønsker din bedrift å jobbe med mangfoldstiltak?

Publisert

Foto: unsplash.com

Innen 15. februar kan du søke tilskudd til å jobbe med mangfoldstiltak gjennom støtteordningen: Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Ordningen har som formål å stimulere private og offentlige arbeidsgivere til å ha større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs. Virksomheter i privat og offentlig sektor kan søke.

Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet, støtter virksomheter som vil prøve ut interne tiltak som kan:

  • øke rekrutterende lederes bevissthet om etnisk mangfold som en ressurs
  • øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn i virksomheten
  • bedre bedriftens bruk av innvandreres kompetanse
Hva kan du søke om støtte til?

IMDi gir støtte til virksomhetsinterne tiltak, for eksempel:

  1. tiltak for å gå gjennom og forbedre rekutteringspraksisen
  2. tiltak for å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og til å bruke innvandrernes kompetanse bedre (se flere eksempler her)

Har du en idé om hvordan virksomheten din kan nå noen av målene med ordningen?
Søk tilskudd hos IMDi innen 15. februar!

Du kan lese mer om tilskuddet og hvordan du søker her.
(ekstern lenke til imdi.no)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: