Viktig tur til Kirkenes

Publisert

Kirkenes viste seg fra sin vakreste side når NHO LT var på besøk.

Næringslivet i Kirkenes har som måttet lære mye om det å navigere restriksjoner i praksis. Tolletaten arrangerte denne uken et kurs nettopp her med fokus på bla deklarasjon av varer.  Vår advokatfullmektig Martin Berntzen Often deltok, og han fikk også anledning til å møte havnesjefen i Kirkenes Havn, samt Norsk Test som bistår med utviklingen av vår toll-sertifisering.

Det er mange steder i Norge som har følt de store endringene i Norges forhold til Russland på kroppen. Samtidig er det nok få som har følt det i samme grad som Kirkenes. Her er nærheten til Russland, og den russiske grensetrafikken, en stor del av tilværelsen. Den var det, og er det fortsatt, men forholdet har endret seg ganske dramatisk med den russiske invasjonen av Ukraina.

Det er nye farvann som nå må navigeres, med et konstant voksende restriksjonsregime. Vi har alle lest om Kimek, og deres utfordringer med levering av vertftjenester til russiske fisketrålere. Samtidig er Kirkenes fremdeles en av tre havner som russiske fisketrålere faktisk kan bruke, og de har fremdeles lov til å kjøpe diverse varer, selv om dette strammes inn måned for måned. Og, som Brennpunkt avdekket her i fjor, en fisketråler er ikke alltid en fisketråler.

Næringslivet i Kirkenes har som følge måttet lære mye om det å navigere restriksjoner i praksis, og det er nok også derfor Tolletaten la et kurs om temaet akkurat hit. Etaten har i det siste blitt mer opptatt av å imøtekomme næringslivet i informasjonsarbeidet sitt, og det kom tydelig frem her. Etaten ga klare beskrivelser av hva de forventer, og hvor de ser at feil blir gjort. En feilprosent på 15 for deklarasjoner av varer til Russland, tilsier at her har bransjen en jobb å gjøre. Men denne jobben blir enklere, nå når etaten gjør det tydeligere hva de ønsker fra oss.

Utfordringene er mange, og de blir flere. Sanksjonspakke 12 er her, og sanksjonspakke 13 er godt på vei. Endringer og krav kommer på løpende bånd. Vi vil følge opp med nyhetsartikler knyttet til dette.
Imidlertid viktig å merke seg en vare som er deklarert for utførsel, men ikke utført, kan ende opp med å bli ilagt nye restriksjoner, og da må man gå en ny deklarasjonsrunde.

Alt er imidlertid ikke bare krise. Det er også rom for muligheter i en usikker tid som nå. Havnesjef Terje Jørgensen i Kriskenes Havn har store ambisjoner for fremtiden og Kirkenes.
 - Det var et svært interessant møte, og jeg gleder meg til å følge utviklingen der, sa Martin i etterkant.

Det ble også tid til å besøke Norsk Test AS, et lokalt selskap som hjelper til med utviklingen av sertifiseringsordningen. De har vist seg svært dyktige på sitt felt. - Utfordringene i Finnmark er ofte å finne tilstrekkelig arbeidskraft, men med en kort direkteflygning fra Kirkenes til Oslo, skal ikke dette egentlig være så vanskelig, blir jeg fortalt. Den største utfordringen jeg møtte var mangelen på hotellrom, ettersom vinterturismen fra Asia har vokst kraftig, avslutter Martin.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: