Kvalitetskontroll av transportører

Publisert

Foto: Hannes Egler.

Selskap som håndterer flyfrakt kan under visse vilkår søke om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. En av oppgavene man bør påta seg som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør er å påse at de transportører man benytter hensyntar visse forhold.

Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører bør påse at de transportører man benytter hensyntar følgende forhold:

  1. Det er et vilkår for at godset skal anses som secured. Godset må beskyttes dersom det kommer fra en kjent avsender (godkjent av Luftfartstilsynet), eller har blitt sikkerhetskontrollert hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

  2. Transportørene må passe på godset slik at ingen uvedkommende kan komme til

  3. Dersom sjåfør har adgang til godset som blir transportert, skal det være en bakgrunnssjekk og opplæring 11.2.3.9 (samme som ansatte hos kjent avsendere og fraktleverandører) . Dersom ikke tilgang (plombert fra kjent avsender og plombene kun fjernes av fraktleverandørene), kreves kun kontroll før ansettelse og opplæring 11.2.7, ref. vilkår i transportørerklæringen 6-E). Kravet om bakgrunnssjekk gjelder nyansatte fra 1.8.2019, og innen 30.6.2020 for allerede ansatte sjåfører.

I tillegg må det gjennomføres vanlig kvalitetskontroll av transportører, for eksempel en gang i året, ettersom transportørene utfører en oppgave på vegne av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører (som har tegnet 6-E med transportselskapet).

Dersom transporten gjennomføres av en fraktleverandør som er godkjent av Luftfartstilsynet (RA-status ref. EU databasen), trenger en ikke kvalitetskontroll i forhold til security regelverket, ettersom disse er selvstendig ansvarlig ovenfor Luftfartstilsynet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: