Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Publisert

– Vi må stoppe de som stjeler fra felleskapet, sier Nina Melsom. Nå lanserer NHO et eget e-læringsverktøy slik at bedriftene kan hindre at kriminelle kommer inn i innkjøpskjeden.

– Vi må bekjempe de kriminelle med alle midler. Arbeidslivskriminaliteten er en trussel mot det gode arbeidslivet vi har i Norge. Det er et ran fra fellesskapet og truer samarbeidet og tilliten i norsk arbeidsliv. Vi kan ikke sitte stille å se på at et av våre store konkurransefortrinn forvitrer, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

NHO har nå lansert et e-læringsverktøy som skal hjelpe private innkjøpere slik at de kan hindre kriminelle aktører i å komme inn i kontraktskjeden.

Verktøyet er også nevnt i regjeringens akrimstrategi.

– Jeg er imponert over hvor konkret dette verktøyet er. Samarbeid er viktig i kampen mot akrim derfor er det bra å dele gode eksempler på hvordan man kan jobbe mot de kriminelle i arbeidslivet, sier statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids og sosialdepartementet.

Melsom er tydelig på at NHO er en medlemsorganisasjon for det seriøse arbeidslivet og at bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp, ved å bruke virksomheter som ikke bryter regelverket.

– Arbeidslivet i Norge er godt for de aller fleste. Vi har høy sysselsetting, høy yrkesdeltakelse blant kvinner, de ansatte har stor frihet og det er liten avstand mellom ledere og medarbeidere. Norge er omstillingsdyktig, effektivt og produktivt, og vi er verdensledende på arbeidsmiljø. Dette må vi ta vare på.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: