Foto: Foto: @rawpixcel

Speditørkandidat

Bli Speditørkandidat med NHO Logistikk og Transport

Ønsker du å bli speditørkandidat med bred og allsidig kompetanse? Da er du velkommen til å delta på våre utdanninger Tollbehandling og Speditørskolen.

Som første del av utdanningen gjennomføres kurset Tollbehandling.  Hovedtemaene er import, eksport og transittering med tilhørende problemstillinger og du møter foredragsholdere fra bransjen, toll- og skatteetaten samt SSB.  Kurset går over åtte dager fordelt på to samlinger, og kjøres to ganger i året.

Etter bestått eksamen i Tollbehandling fortsetter du på Speditørskolen.  Skolen går over ett år, med 13 undervisningsdager fordelt på fire samlinger. I tillegg er det caseoppgave mellom samlingene. 

Etter bestått eksamen på Speditørskolen får du tittelen Speditørkandidat og du har fått god innsikt  i bransjens mange oppgaver og utfordringer. Du har forutsetninger for å se og forstå prosesser og grensesnitt. Du får en  en unik breddekunnskap  - med de muligheter det kan gi deg. 

 I tillegg til ny kunnskap og kompetanse gir utdanningen deg også en fin mulighet til å bli kjent med andre, etablere nye bekjentskaper og kontakter med samme interesse og motivasjon som deg.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: