Dette er NHO LT

NHO Logistikk og Transport organiserer transport-, logistikk og spedisjonsbedrifter og bedifter som har sitt virke innenfor havne- og terminaldrift i Norge.

NHO Logistikk og Transports hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

NHO Logistikk og Transport har til formål:

  • Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
  • Å representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
  • Å bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
  • Å virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
  • Å avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmål
  • Å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: