Den nye NSAB fratar oss begrenset ansvar for grov uaktsomhet

I forbindelse med at vi nå har reforhandlet NSAB er konsekvensen at vi dels oppnår nye og bedre vilkår, men vi må på den annen side også gi fra oss noe. Det som da særlig blir forverret, er regelen om ansvarsbegrensning for grovt uaktsomme handlinger. (2015)

Av advokat Tom Rune Nilsen

Slike handlinger er særlig kritikkverdige og således også noe som ofte domstoler setter til side. For NSAB har både dansk og norks høyesterett godtatt betingelsene. Begrunnelsen har vært at NSAB er en avtale som kundene våre har vært med på å lage.

Eksempler på grov uaktsomhet er kjøring i ruspåvirket tilstand og grove avvik fra standarder, f eks gjensette varer uten avtale med kunden.

I Norge vil vi i mindre grad bli berørt av endringen, da den ikke får konsekvenser for transporter som faller inn under lovgivning. F eks biltransporter. Her gjelder lovreglene, jfr henvisningen i NSAB §23 til lovene.

Først og fremst vil regelendringen gjelde for rene lagringsoppdrag. Men også andre spedisjonsoppdrag kan også rammes, f.eks. fortolling selv om jeg aldri har sett eksempler på det. Her har vi altså hatt begrenset ansvar for grov uaktsomhet slik at truck-kjøring i beruset tilstand bare har avstedkommet mindre erstatninger.

Spørsmålet har derfor vært om det er rimelig å ha en slik sterk beskyttelse og vi har under forhandlingene gitt fra oss dette mot å få noe annet i stedet. Vi har likevel begrenset regelen noe da omstendigheter som ikke kan påvises ikke i seg selv skal anses som grov uaktsomhet.

Så snart det blir klart at NSAB får nye bestemmelser, bør derfor våre medlemmer sjekke at forsikringen for det nye ansvaret er i orden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: