Foto: Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2022 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Tariffoppgjøret 2022

Tariffrevisjonen 2022 startet 9. mars med forhandlinger for industrien. NHO Logistikk og Transport starter forhandlingene i slutten av april.

Aktuelt om tariffoppgjøret 2022

 1. Årets tariffoppgjør og regulerte lønnssatser

  Lønnsoppgjøret i 2022 var et hovedoppgjør, hvor landsforeninger og fagforbund forhandler om revisjon av de enkelte tariffavtaler for en ny to-årsperiode. Den krevende økonomiske situasjonen med stor usikkerhet, ble gjenspeilet i NHOs forhandlingsfullmakt.

 2. Enighet i meklingene

  NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet, og NHO Logistikk og Transport og Yrkestrafikkforbundet har kommet til enighet i meklingene for Speditøroverenskomstene og for Havne- og terminaloverenskomsten.

 3. Ingen transportstreik

  Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport og Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport har sittet i mekling 23. august om Speditøroverenskomstene og Havne- og terminaloverenskomsten og funnet frem til en løsning.

 4. Tariffinformasjon: Varsel om plassfratredelse

  Mekling for losse- og lasteoverenskomstene finner som tidligere meddelt sted tirsdag 23. august 2022. Tariffinformasjon med orientering om varsel om plassfratredelse for til sammen 1552 arbeidstakere ved 84 virksomheter som NHO LT har mottatt, er i dag sendt ut.

 5. Tariffoppgjøret 2022 - tariffinfo

  Oppdatert tariffinformasjon sendes ut fortløpende og legges også ut på vår nettside. Nå er tariffinformasjon nr. 11 også tilgjengelig, med orientering om mekling og mulig streik fra lørdag 18. juni innenfor varehandelen.

 6. Tariffoppgjøret 2022 - tariffinformasjon nr. 9

  NHO Logistikk og Transports Tariffinformasjon – nr. 9 / 31.5.2022 er nå lagt ut på tariffsiden vår, med orientering om mottatte plassoppsigelser og fremgangsmåte for å gi betinget permitteringsvarsel knyttet til forhandlingsbruddet i forhandlingene om revisjon av Speditøroverenskomsten samt Havne- og terminaloverenskomsten.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: