Miljøprisen 2016

NHO Logistikk og Transports miljøpris for 2016 går til DHL Express Norway AS. DHL berømmes for sitt årelange arbeid med miljøtiltak som har gitt konkrete resultater. Miljøprisen deles årlig ut i forbindelse med den store konferansen Transport og Logistikk.

-DHL Express har i mange år hatt miljø høyt på sin agenda, spesielt gjennom sitt GoGreen-program, og har konkrete resultater å vise til, sier Are Kjensli komiteleder og administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

GoGreen er en sertifisert kalkulator for drivhusgasser som beregner hvor mye utslipp kundens sending genererer. Kunden betaler litt ekstra for utslippet og pengene går inn i et fond som uavkortet investeres i klimanøytrale prosjekter rundt om i verden. Rundt 15 prosent av sendinger fra Norge går som GoGreen-sendinger.

I tillegg til dette programmet har DHL Express Norway AS utviklet en egen strategi og satt egne mål for utslippsreduksjon. 30 % mindre utslipp i 2020, målt mot 2007-nivå. Per i dag ligger de godt foran målet.

For å nå sitt utslippsmål har DHL et omfattende program for modernisering av sin flyflåte. De har også utfaset alle sine distribusjonsbiler med eldre motorer og har i dag utelukkende Euro V og Euro VI. De implementerer dessuten stadig flere el-biler i sitt distribusjonsarbeid og setter i høst i gang med å sykkeldistribusjon i Oslo. Arbeid med ruteoptimalisering og nettverket av ServicePoints, som DHL drifter, sikrer mindre kjøring og dermed mindre utslipp.

NHO Logistikk og Transports miljøpris har som formål å styrke miljøbevisstheten i logistikknæringen. Fokus skal være spydspisser for miljøarbeid innenfor transport og logistikk, som kan vise vei for andre i bransjen. Prisen deles ut til en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål og oppnådd vesentlige resultater.

Juryen består av:
Are Kjensli, Administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport
Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør, NHO
Kjell Werner Johansen, Assisterende direktør, TØI
Benjamin Myklebust, Rådgiver, Zero

Kontaktpersoner:

DHL Express
Terje Arborg, administrerende direktør
Mob: 934 08 007

NHO Logistikk og Transport
Are Kjensli, administrerende direktør
Mob: 932 94 000

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: