Miljøprisen 2018

Næringslivets NOx-fondet virker etter hensikten. Fondet har vært en pådriver for miljø- og næringsutvikling

Fondet har utbetalt 4,5 milliarder kroner i støtte til 1 000 tiltak. Det er gitt støtte til prosjekter innenfor transport og industri og har gjort det mulig å utvikle og implementere ny norsk teknologi, som også i mange tilfeller, reduserer bedriftenes kostnader i tillegg til utslipp av NOx og CO2.
På bakgrunn av dette fikk fondet NHO LTs Miljøpris 2018.

 Daglig leder i NOx-fondet mottok prisen på Transport & Logistikk 2018.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: