Fraktstatistikken viser tydelig koronaeffekt

Den totale tonnasjen fraktet av NHO LTs medlemmer gikk ned i andre kvartal i år. Forklaringen ligger i restriksjonene som ble innført som følge av koronaviruset. Veksten i pakkesendinger fortsetter.

Fraktstatistikken for Q2 2020 viser at koronakrisen har påvirket godsvolumene. Den totale tonnasjen har gått ned, mens antall sendinger går opp.

For pakker ser vi oppgang både fra forrige kvartal og fra samme kvartal i fjor. Forklaringen ligger i økningen i netthandel vi har sett de siste årene. Under koronakrisen vokste imidlertid både netthandel og bruk av hjemleveringsløsninger ytterligere.

Partigods går imidlertid mye ned, sammenlignet med tidligere endringer. Vi ser nedgang både fra forrige kvartal og fra samme kvartal i fjor, og det er en direkte konsekvens av koronakrisen og restriksjonene som ble innført. Selv om tilgjengelige detaljhandelstall fra SSB for mars 2020 viser at koronakrisen påvirket de ulike bransjene i handelen svært ulikt, endret transporten seg. Vi så mindre leveringer til butikker, hoteller, resturanter osv., og mer leveringer hjem og til leveringspunkter.

Stykkgods ligger på samme nivå som forrige kvartal, og noe ned fra samme kvartal i fjor. Den langsiktige trenden viser svak vekst.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: