Behov for videreføring av tiltak i luftfarten

Bilde: Silje Vhile Braaten.

Få næringer er like hardt rammet av situasjonen med covid-19 som luftfarten. Dette er kritisk, også for frakten ut i distriktene.

Hjelpetiltakene luftfarten har mottatt fra myndighetene i forbindelse med
Covid-19 vil, etter planen, avsluttes de kommende månedene, og som følge av dette har Widerøe varslet om mulige kutt i rutetilbudet utover høsten. NHO LT med NFF i spissen ønsket å uttrykke bekymring for nevnte situasjon.

Vi sendte derfor likelydende brev til både Finansministeren og Samferdselsministeren hvor vi påpekte at det ikke kun er passasjertrafikken som er skadelidende av en luftfart i økonomisk krise. Også flyfrakten må frem.

Les vårt brev her: 200826 Behov for videreføring av tiltak i luftfarten - FD.pdf

Les sak fra NHO Luftfart her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: