Brexit - veileder for varetransport

Publisert

Foto: Habib Ayoade, unsplash.com.

På gov.uk er det publisert en veileder for varetransportører og sjåfører som frakter gods mellom Storbritannia (England, Skottland og Wales) og EU.

Veiledren gir bla. en oversikt over hvilke ulike dokumenter som er nødvendige, samt nye prosesser knyttet til f.eks. grensekontroll.

Veiledningen oversettes nå til en rekke EU-språk.

Les mer her på gov.uk 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: