Etablering av Grønt landtransportprogram

NHO er ett steg nærmere etableringen av Grønt landtransportprogram. Programmet er et samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og skal bidra til konkrete løsninger for å kutte klimautslippene. Nå har Regjeringen bekreftet at de vil bidra med finansiering.

NHO har fått med seg 15 bransjeorganisasjoner til å etablere Grønt landtransportprogram. I et møte med Klima- og miljødepartementets statssekretær Mathias Fischer nylig fikk NHO bekreftet at regjeringen vil bidra med en million kroner for å etablere prosjektet Grønt landtransportprogram.

- Vi er inspirert av Grønt skipsfartsprogram etter å ha sett hva denne organisasjonen har oppnådd. Vårt initiativ har nå ført til at tilsammen 16 organisasjoner står bak dette offentlig-private samarbeidet, sier avdelingsdirektør i NHOs næringspolitiske avdeling, Per Øyvind Langeland.

Ideen kom opprinnelig fra en kjenning i NHO Logistikk og Transport; vår tidligere næringspolitiske direktør Erling Sæther. Målet  er å komme igang fra høsten. I tillegg til de 16 organisasjonene som stiller seg bak initiativet, er det et ønske om å også få med bedrifter som partnere. Programmet skal omfatte hele verdikjeden. Det handler primært om ny teknologi som kan redusere utslippene, men også deling av kunnskap som kan motivere, redusere usikkerhet og oppmuntre til å kreve klimavennlige løsninger fra transporttilbydere.

NHO Logistikk og Transport har vært med i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen og mener dette kan bli en god arena.

- I Veikart for næringslivets transporter fra 2016 viste vi hvordan vi kan halvere utslippene våre. Mange av de samme organisasjonene som stod bak Veikartet samler seg nå i dette programmet, så vi fortsetter på mange måter det gode samarbeidet. Vi har tro på at dette programmet kan samle sektoren, som er svært fragmentert, og bidra til at vi når utslippsmålene våre, avslutter Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport. 

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: