Økning i antall planlagte oppsigelser

Publisert

Illustrasjonbilde.

Prosentandelen som oppgir at bedriften planlegger oppsigelser som følge av Covid-19 fortsetter å stige, også blant NHO LTs medlemsbedrifter.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO i uke 33 (nr. 10 i rekken)
Totale svar: 3174
NHO LT svar: 47 (forrige undersøkelse, 22. og 24. juni: 50)

 

Oppsummerte resultater, sett opp mot tall fra tidligere undersøkelser
  • Vi ser en positiv trend med færre kanselleringer og/eller høyere etterspørsel av ordre. Kun 30 % oppgir at de opplever kansellereringer eller lavere etterspørsel av ordre i dag, mot 70 % i juni

  • Når det gjelder varsler om forsinkelser/kanselleringer av leveranser, ser vi at også her er trenden positiv. 51 % svarer ja i dag, mot 58 % i juni

  • 28 % melder om økt omsetning i august mot 10 % før sommeren. 66 % meldte i juni om lavere omsetning. I august er dette tallet 47 %

  • Desverre ser vi en økning i antall planlagte oppsigelser fra juni (20 %) til august (30 %). I april svarte 11 % at de planla oppsigelser som følge av covid-19

  • Ingen betyrdelig økning i bedrifter som oppgir likviditetsproblemer, 10 % svarer ja på dette i juni mot 9 % i august. I april oppgav 22 % at de hadde likviditetsproblemer

  • Flere er pessimister med tanke på egen bedrifts fremtid. 6 % oppgir at det er en reell risiko for konkurs, mot 0 % i juni . 11 % svarte ja på dette spørsmålet i april. Her går trenden hos NHO LTs medlemmer mot totalen i NHO. Der peker nemlig pilen i motsatt retning, færre er bekymret for konkurs

 

Les NHOs artikkel om reultatene her: Oppsigelsene fortsetter

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: