Godstransport fortsatt unntatt fra innreisekarantene

Regjeringen endret i midten av september på karantenereglene. Det kunne se ut som at grensekryssende godstransport nå skulle stoppes på grensen og få innreisekarantene. Det er ikke tilfellet, godstransporten er fortsatt for det meste unntatt.

Regjeringen har gjort flere endringer i karantenereglene, det innebærer både en innstramming og en forenkling av tidligere regler. 

For det første er det nå lagt til en plikt til å gjennomføre jevnlige Covid-19-tester dersom unntaket for grenseboere brukes. Dette betyr at arbeidstakere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, på grunn av reise mellom bosted og arbeid, må testes minst hver sjuende dag.

Videre er unntaket ved bruk av testing endret, slik at personer som ankommer Norge fra EØS-området, Sveits eller som er unntatt fra innreiserestriksjoner i henhold til midlertidig lov om innreiserestriksjoner m.v. for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt ved å gjennomføre to tester.

Når det gjelder unntaket for nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner, er det nå presisert at arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Samferdselsdepartementet understreker at godstransporten fortsatt skal kunne krysse grenser uten unødig stans, slik den har gjort til nå.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: