- Vi har bedt om en klargjøring av regelverket

Nyhet, HMS, Arbeidsrett, Næringspolitikk

Publisert

Oppdatering 8.11.20, kl. 19:00: Etter løpende dialog med departementet gjennom helgen har vi nå fått bekreftet at nødvendige unntak for å videreføre godstransporten som før, er sikret. Godstransporten vil altså i all hovedsak kunne fortsette som tidligere også etter midnatt. De endelige forskrifter og veiledninger er under utarbeidelse, og vi vil sende ut fullstendig informasjon så snart dette foreligger.

 

Publisert 6.11.20, kl. 10:45:
Transportnæringen har behov for ytterligere oppklaring med tanke på hvordan regelverket skal forstås.

Vi har tett dialog med myndighetene og har fullt fokus på dette nå, uttaler adm. direktør Are Kjensli.

Vi håper på en avklaring i løpet av dagen og vil sende ut informasjon til våre medlemmer så snart tydeligere retningslinjer foreligger.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: