Innføring av nye corona-tiltak

Nyhet, HMS, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

- Økt smittetrykk og nasjonale og regionale innstramminger får konsekvenser også for vår bransje. At vi står midt i bransjens travleste måned hjelper jo ikke på situasjonen, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Vi jobber nå sammen med NHO sentralt, og i tett dialog med myndighetene, med å få en oversikt over hvilke tiltak som kan og bør gjennomføres.

Sammen med flere andre organisasjoner utarbeidet vi i starten av pandemien Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods, og flere av disse anbefalingene er vel så aktuelle nå som ved starten av pandemien. Anbefalingene finnes på flere språk.

Force majeure

Flere medlemsbedrifter har reist spørsmål om det nå kan sies å foreligge en force majeure-situasjon, og NHO har i den forbindelse gitt uttrykk for følgende syn:
"Spørsmålet om force majeure og hindringer for å oppfylle kontrakter er juridisk komplisert. Etter vår vurdering er det problematisk å si generelt at det foreligger en force majeure-situasjon på grunn av de myndighetstiltakene som nå er truffet. Virkningene av tiltakene vi variere fra leverandør til leverandør, og det vil være nødvendig å vurdere for eksempel betingelsene i og forutsetningene for de avtalene som er inngått mellom kunder og leverandører.
Når det er sagt, utelukker vi ikke på noen måte at leverandører nå kan være i en situasjon der de er fritatt – i større eller mindre grad – fra å oppfylle forpliktelser i en tid fremover.
Vi har stor forståelse for at mange medlemsbedrifter nå er i en svært krevende situasjon. Vi jobber intenst med å få opp hensiktsmessig og avbøtende tiltak."
Den gradvise økningen i smitte ut over høsten er med på å underbygge at korona-pandemien har gradvis mistet sitt preg av å være en slik brå, uforutsigbar hendelse. Eventuelle unntak må være knyttet opp mot konkrete forhold i den enkelte bedrift.


Regler knyttet til grensepassering

Som vi informerte om i nyhetsartikkel a 26.11 ble det innført den 26.11 krav om innreiseregistrering til Norge. Dette kravet omfatter også yrkessjåfører.
Kravet som omhandler testing ved innreise til Norge, ble skjerpet den 2. desember. Yrkessjåfører er imidlertid fremdeles unntatt dette kravet


Kompensasjonsordningene må gjeninnføres

NHO var tidlig ute med å be om følgende på vegne av næringslivet:

  • Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning.
  • Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til 3 dager slik den var før 1. oktober.
  • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra 10 til 5 dager, slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av koronarestriksjoner.
Medlemswebinar med Nakstad 6. desember

NHO har invitert assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til å redegjøre for hva som nå gjelder, og svare på spørsmål fra medlemsbedriftene i NHO. Direktør Nina Melsom i NHO vil redegjøre for hva NHO nå gjør for å sikre at bedrifter som rammes hardt av de nye tiltakene og anbefalingene om redusert sosial kontakt blir kompensert.
Det blir mulig å stille spørsmål til Nakstad, og det er mulig å sende inn spørsmål allerede nå.
Bli med mandag 6. desember kl. 12:00.


Nyttige lenker:

Nye nasjonale tiltak (regjeringen.no):
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: