Manglende risikovurdering

Publisert

Foto: cdc, unsplash.com.

Arbeidstilsynet har i 2 måneder ført tilsyn med hvordan næringslivet overholder koronaforskriften. I ett av tre tilsyn avdekkes mangler og brudd på smittevernreglene.

Arbeidstilsynet opplever at de fleste bedriftene er opptatt av å følge reglene. Mange har gjort en god jobb mht smittevern ut mot kundene, men ofte skorter det på tiltak internt i bedriften. Hoveddelen av bruddene kommer av at virksomhetene mangler kartlegging og risikovurdering av smittefare.
Arbeidstilsynet har gitt flere reaksjoner i form av pålegg.

- Selv om det her er snakk om næringslivet generelt er dette er nedslående tall. Vi ønsker å minne våre medlemmer om viktigheten av å følge regelverket og myndighetenes anbefalinger. For å vinne over denne pandemien og få tilbake hverdagen, må vi alle gjøre det lille ekstra. Vårt inntrykk er at våre bedrifter er opptatt av å følge opp på en god måte, men vi vil allikevel oppfordre alle våre medlemmer til å ta en ekstra gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften har lagt til grunn for å unngå smittespredning. Og ikke minst hvilke planer er lagt for smittesporing og videre drift om det skulle oppstå smitte, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO LT.

Hvordan risikovurdere arbeidsplassen

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Les mer om smitteverntiltak på arbinn.no

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: