Norge, næringslivet og bransjen i glasskula

Foto: Norsk Industri

Hva er rikets tilstand? Åpningssesjonen under årets Transport & Logistikk stiller store spørsmål og det kan forventes store svar. Møt en kompetent gjeng kl. 0900 den 25. oktober på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

 - Transport- og logistikkbransjen står foran noen formidable oppgaver de kommende årene. CO2 utslippene må reduseres betydelig og vi må sammen møte Parisavtalens forpliktelser, det betyr at vi i vår bransje må agere langt mer offensivt enn det vi gjør i dag på flere områder"

Knut Eriksmoen, adm. direktør Schenker AS, styreleder NHO Logistikk og Transport

Samferdselsministeren, NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum, adm. direktør i Schenker AS Knut Eriksmoen, konsernsjef i Posten Norge Tone Wille og Ove Skaug Halsos, Partner i Oslo Economics vil sammen med adm. direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen og adm. direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli åpne årets Transport & Logistikk i plenumssalen under overskriften " Rikets tilstand".

 

#Status Norge hva kan vi vente i årene som kommer / Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO

Gjennom pandemien har NHO tatt tempen på norsk næringsliv, og det har vært ganske dyster lesning til tider. Nå ser man imidlertid, i takt med vaksinasjonen og gjenåpning, en optimisme hos bedriftene. Sist gjennomførte NHO-undersøkelse (august 2021) viser at andelen bedrifter som opplever situasjonen som normal øker, og andelen bedrifter med stort omsetningsfall fortsetter å gå ned. 1 av 3 bedrifter svarer at de ser behov for omstilling. Hvilke ringvirkninger vil vi se av pandemien i årene som kommer? 

#Samtale Øystein Dørum, Tone Wille, Ove Skaug Halsos, Knut Eriksmoen, Samferdselsminister

Knut Eriksmoen trekker frem behov for investeringer både for å møte miljøforpliktelser og kundenes forventninger. Kompetanse og rekruttering er også viktige faktorer de kommende årene.
- Transport- og logistikkbransjen står foran noen formidable oppgaver de kommende årene. CO2 utslippene må reduseres betydelig og vi må sammen møte Parisavtalens forpliktelser, det betyr at vi i vår bransje må agere langt mer offensivt enn det vi gjør i dag på flere områder.
Videre vil digitaliseringsbølgen kreve tunge investeringer, samtidig som det vil gi muligheter for betydelige effektiviseringsgevinster og ikke minst bedre tjenester for kundene.
Sist, men ikke minst vil jeg ta frem behovet for å rekruttere og utvikle talenter, det er et behov for å øke bransjens attraktivitet gjennom målrettet arbeid over tid. Omstillingene innen miljø og digitalisering kan være viktige bidragsytere i denne sammenheng. Fokus på kompetanse og mangfold vil bidra til økt lønnsomhet og bedre arbeidsplasser, avslutter Knut Eriksmoen.

 

Link til påmelding

Til konferansens hjemmeside

 

25. oktober / 09:00-10:10

Rikets tilstand

 • Næringslivet trenger stabile rammebetingelser
  Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør, NHOLT
 • Regjeringens samferdselspolitikk de neste fire årene 2021
  Samferdselsminister
 • Status Norge hva kan vi vente i årene som kommer
  Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO
 • Samtale mellom:
  Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO
  Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge
  Ove Skaug Halsos, Partner Oslo Economics
  Knut Eriksmoen, adm. direktør DB Schenker
  Samferdselsminister

​Ordstyrer: Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef, Bergens Næringsråd

Til programmet

Vil du støtte en student?

Siden 2006 har studentene fra Høyskolen i Molde tatt turen til Transport & Logistikk konferansen på Gardermoen. Nå søker studentene støtte til å delta på årets konferanse i oktober.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: